Warning: A non-numeric value encountered in /start/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Warning: A non-numeric value encountered in /start/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Działalność MGBP w Siewierzu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu  i ochronie kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

- wytwarzanie materiałów informacyjnych,

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenia do domów oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

- popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

- prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,

- współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, jednostkami oświatowymi, organizacjami, towarzystwami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i regionalnych mieszkańców Gminy Siewierz,

- podejmowaniu różnorodnych działań mających na celu promocję czytelnictwa, w oparciu o potrzeby, zainteresowania i pasje dzieci, młodzieży czytelników dorosłych i osób niepełnosprawnych,

- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową, której celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz edukacja literacka i regionalna. Zadanie to jest realizowane poprzez przygotowywanie i prowadzenie lekcji bibliotecznych o różnorodnej tematyce, konkursów literackich, czytelniczych i plastycznych, warsztatów, cyklicznych zajęć literacko-plastycznych, wykładów, wystaw, pogadanek, spotkań autorskich i spotkań w ramach głośnego czytania oraz przedstawień dla najmłodszych czytelników.