WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

W okresie od 27 czerwca do 20 lipca 2016 roku w filii bibliotecznej nr 1 w Brudzowicach odbywały się zajęcia edukacyjno - plastyczne pod nazwą „Śladami Stasia i Nel - wakacyjna przygoda z książką”. Zajęcia były realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Pod Dobrą Opieką” i odbywały się w poniedziałki, środy i piątki.  W 11 spotkaniach wzięło udział 72 uczestników, a liczba poszczególnych dzieci biorących udział w różnych spotkaniach to 18 uczestników.  

Bibliowakacje  to stały element działalności filii w Brudzowicach. Z uwagi na fakt, że rok 2016 został ogłoszony rokiem Henryka Sienkiewicza tematem przewodnim tegorocznych zajęć była powieść „W pustyni i w puszczy”. Uczestnicy zajęć na początku bibliowakacji zapoznali się z nagrodzoną w wojewódzkim konkursie prezentacją uczennicy gimnazjum Dominiki Wylon p.t. „Warto znać twórczość Henryka Sienkiewicza”. Dzieci dowiedziały się jakie były pierwowzory postaci H. Sienkiewicza, jak przebiegała trasa podróży Stasia i Nel oraz wiele innych ciekawostek o życiu i twórczości tego wybitnego pisarza. W czasie zajęć powstało wiele ciekawych prac plastycznych związanych z afrykańską pustynią i puszczą m.in. maski afrykańskich czarowników, makaronowe amulety, bibułowe spódniczki oraz marakasy. Uczestnicy wykonali również makietę wioski afrykańskiej, poznali jak wyglądają stroje różnych plemion afrykańskich oraz stworzyli podobizny zwierząt mieszkających na sawannie. Dzieci wykonały duży plakat ilustrujący podróż Stasia i Nel. Nie zabrakło zabaw na świeżym powietrzu m.in. tor przeszkód (tutaj tytuł sportowca bibliowakacji uzyskała Agnieszka Wylon), wygibajtuś czy wyspa skarbów.

W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Pod Dobrą Opieką” miały miejsce spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Pierwsze poprowadził funkcjonariusz Policji pan Piotr Peterek, który opowiedział uczestnikom o bezpiecznym zachowaniu się nie tylko w domu, ale również w czasie wakacyjnych podróży. Policjant poświęcił czas na uświadomienie dzieciom: zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, nad wodą, bezpiecznej jeździe na rowerze i w samochodzie oraz zasad kontaktowania się z nieznajomymi. Opowiedział również o czyhającym na nie w przyszłości niebezpieczeństwie w postaci dopalaczy, które w ostatnim czasie spowodowały utratę zdrowia, a nawet życia wielu młodych osób. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań oraz zastanawiali się czy zawsze postępują zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Kolejne spotkanie odbyło się z przedstawicielką Nadleśnictwa Siewierz panią Agnieszką Zawadą – Piątkowską. Pani Agnieszka w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedziała dzieciom w jaki sposób należy zachowywać się w lesie, co należy zrobić w przypadku spotkania w lesie dzika lub zaskrońca. Szczególną uwagę zwróciła na odpowiednie okrycie ciała w przypadku wycieczki do lasu z uwagi na duże niebezpieczeństwo ukąszenia przez kleszcze. Dzieci szczególnie interesowały informacje odnośnie postepowania z rannymi, dzikimi zwierzętami. Na kolejne zajęcia przybył do filii strażak pracujący w jednostce Straży Pożarnej w Katowicach pan Łukasz Bochenek. Uczestnicy zapoznali się z  trudnymi sytuacjami w pracy strażaka oraz w jaki sposób należy zachować się gdy wybuchnie pożar w domu, lesie czy w innych miejscach. Pan Bochenek przedstawił również procedury medyczne jakie obowiązują w jego pracy oraz jak udzielić pierwszej pomocy. Jednak największym zainteresowaniem ze strony dzieci cieszył się oczywiście wóz strażacki. Pan Łukasz opowiedział co znajduje się w poszczególnych częściach wozu, do czego używają ich strażacy oraz pozwolił na chwilę wsiąść do pojazdu.


W czasie wakacji w filii odbyły się również pogadanki m.in. na temat zdrowego  żywienia, bezpiecznego poruszania się po drogach oraz omawiane były zasady bezpieczeństwa w górach i na plaży. Uczestnicy wykonali plakat przedstawiający pozytywne  zachowania dzieci podczas wakacji oraz te, których powinny się wystrzegać.

Na zakończenie wakacyjnych spotkań przygotowano ważne wydarzenie artystyczne. Radny Miasta i Gminy Siewierz, równocześnie słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku pan Jan Bańka oraz znakomita aktorka – amatorka oraz słuchaczka UTW pani Jadwiga Sroka przedstawili dwa skecze kabaretowe. Pierwszy z nich to „Wyprawa do Afryki” ukazujący dzieciom wygląd zwierząt afrykańskich, a drugi to „Książki pana Kazika” prezentujący spotkanie dziwnego bibliotekarza z czytelnikiem oddającym przeczytane (a raczej nieprzeczytane) książki. Ta część spotkała się z ogromnym zachwytem wszystkich obecnych z powodu dużej dawki humoru. Następnie uczestnicy wakacyjnych spotkań przybrawszy afrykańskie elementy stroju (spódniczki, naszyjniki oraz maski) z użyciem własnoręcznie wykonanych marakasów wykonali dla naszych gości piosenkę „Afryka dzika”, która stanowiła miłe uwieńczenie artystycznej części. Wszyscy uczestnicy wakacyjnych spotkań otrzymali dyplomy uczestnika kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia oraz słodycze. Na koniec wszyscy udali się na słodki poczęstunek. Dziękujemy Centrum Kulturalno-Edukacyjnemu w Brudzowicach za udostępnienie sali na to ważne wydarzenie w życiu filii bibliotecznej.

Paulina Peterek
 Filia biblioteczna w Brudzowicach