WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

W dniu 26 września 2019 roku uczniowie klasy ósmej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach odbyli „literacką podróż” śladami słynnych polskich pisarzy i poetów oraz miejsc z nimi związanych, uczestnicząc w lekcji bibliotecznej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu.

Uczniowie poznali miejsca ukochane przez pisarzy, które odegrały ważną rolę w ich życiu, niejednokrotnie dzięki pisarzom stały się sławne, odcisnęły piętno w ich rozwoju literackim. Takimi miejscami są m.in. miejsca narodzin, młodości, pracy twórczej, śmierci. Młodzież dowiedziała się, gdzie znajdują się muzea literackie, pomniki, groby pisarzy, kawiarnie literackie. Wiedzę pogłębiła, wyszukując odpowiedzi na zadane pytania. Nie zabrakło też anegdot o pisarzach i krzyżówki.

Jolanta Jakubczyk-MGBP Siewierz