WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

W dniu 10 października 2019 roku ogłoszono, że laureatką Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018 została polska pisarka Olga Tokarczuk. Stało się to doskonałą okazją do przybliżenia  młodzieży informacji o polskiej laureatce i pozostałych laureatach Literackiej Nagrody Nobla.

W dniu 25 października 2019 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece im. Leona Korusiewicza w Siewierzu odbyły się dwie lekcje biblioteczne „Laureaci Literackiej Nagrody Nobla”, których uczestnikami byli uczniowie klasy szóstej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach i uczniowie klasy szóstej, siódmej i ósmej ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu.

Uczniowie wysłuchali fragmentu książki Olgi Tokarczuk „Prawiek i inne czasy”. Poznali bliżej biografię pisarki i jej dokonania literackie.  Dowiedzieli się wiele informacji o samej Nagrodzie Nobla, zgłębili życiorysy i twórczość jej laureatów z najróżniejszych krajów świata. Mieli okazję zobaczyć książki pisarzy czy to z Afryki, Japonii, Europy, Ameryki Łacińskiej czy Chin. Szczególny nacisk położono na wiadomości o naszych rodzimych laureatach. Swoją wiedzę o noblistach uczniowie  utrwalili szukając odpowiedzi na zadane pytania dotyczące twórczości pisarzy w przygotowanych materiałach źródłowych oraz rozwiązując krzyżówki.

Jolanta Jakubczyk-MGBP Siewierz