WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Trwa XIII Metropolitalne Święto Rodziny, które z racji pandemii przebiega w ograniczony sposób. Dlatego też organizatorzy zapraszają na I Metropolitalny Konkurs Literacki, któremu przewodzi hasło „Rodzina przestrzenią spotkania”.


Celem konkursu, przygotowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię wraz z Biblioteką Śląską w Katowicach oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu, ma być pobudzenie wrażliwości literackiej i zainteresowania historią lokalnych społeczności oraz rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej zagadnieniami rodziny.

„To właśnie w Rodzinie spotykają się pokolenia, wymienia się doświadczenia, wzrasta się we wspólnym budowaniu świadomości i odpowiedzialności za siebie i za drugiego człowieka. Spotkanie to nawiązywanie relacji, to wzajemne ubogacanie się i wspieranie. Prawdziwe i autentyczne spotkania zmieniają nasze życie. Mamy nadzieję, że refleksja nad Rodziną będzie inspiracją dla przygotowywanych prac literackich” – zachęcają do udziału organizatorzy.

I Metropolitalny Konkurs Literacki zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych – do i powyżej 18. roku życia. Każdy uczestnik może napisać jeden tekst                o objętości nie większej niż 10 stron maszynopisu, który musi spełniać wymagania sprecyzowane przez organizatorów. Prace można nadsyłać do 31 sierpnia.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronach www.bs.katowice.pl, biblioteka.zabrze.pl i www.swieto-rodziny.pl.

Idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się podczas pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów do Rzymu w 2007 r. przy grobie św. Jana Pawła II. Co roku do współpracy w jego organizacji są zaproszone władze samorządowe śląskich miast na czele z przedstawicielami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, parafie, stowarzyszenia, organizacje społeczne, osoby prywatne oraz całe rodziny.