WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE


GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„ZNANE I NIEZNANE MIEJSCA UKOCHANE”


Miasto i Gmina Siewierz są pełne urokliwych, niepowtarzalnych, ciekawych miejsc pod względem historycznym, krajobrazowym, przyrodniczym zarówno takich, które znają wszyscy, jak i tych, odkrytych przez nielicznych. Zapraszamy do podzielenia się wrażeniami o interesujących zakątkach regionu.


ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu oraz jej filie w Brudzowicach, Wojkowicach Kościelnych i Żelisławicach.
CELE:

  • zaangażowanie dzieci do wyrażenia własnego, innego spojrzenia z dystansem i fantazją  na dzieje regionu za pośrednictwem oryginalnej formy plastycznej
  • zwrócenie uwagi na atuty regionu
  • rozwijanie zainteresowania historią i współczesnością regionu
  • promocja własnej twórczości dzieci
  • wydanie publikacji prezentującej prace o niepowtarzalnych zakątkach regionu

 OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE:

  • przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką na formacie A3 ilustracji przedstawiającej ciekawe miejsce znajdujące się na terenie miasta i gminy Siewierz, szczególnie bliskie danej osobie
  • praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie
  • każdą pracę należy opatrzyć na odwrocie metryczką dołączoną do regulaminu z określeniem miejsca,  do którego wykonano ilustrację i zgodą na użyczenie bezpłatnego prawa autorskiego (Załącznik  nr 1)
  • prace przechodzą na własność organizatora. Mogą być przez niego dowolnie przetwarzane, publikowane oraz bezpłatnie i bez ograniczeń przetwarzane w celach promocyjnych

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace należy dostarczyć do dnia 29 kwietnia 2011 roku do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu, ul. Plac Wojska Polskiego 11, tel.(32)6741616, (32)6741646 lub do jej filii w godzinach pracy placówek albo za pośrednictwem poczty.
Regulamin konkursu i oświadczenie dostępny jest na stronie www.mgbps.pl
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu 2011 roku w MGBP w Siewierzu.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród. Nagrodzone prace znajdą się w publikacji będącej efektem końcowym realizowanego Projektu.


Działanie zostało podjęte w związku z konkursem grantowym „Aktywna Biblioteka” prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspierany przez Global Libraries - przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates, której partnerem i grantodawcą w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.