WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE PRACY NA KONKURS „ZNANE I NIEZNANE MIEJSCA UKOCHANE”


Imię i nazwisko ucznia:


Klasa:


Szkoła / adres / telefon: (lub pieczęć szkoły)


Imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna


Nazwa miejsca do którego wykonano

ilustrację /opisOświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów konkursu „Znane i nieznane miejsca ukochane” i wyrażam zgodę na użyczenie bezpłatnego prawa autorskiego.

Czytelny podpis uczestnika konkursu

Podpis nauczyciela/opiekuna