WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Siewierska książnica jest placówką systematyczne dostosowującą się do zmieniających się potrzeb. Poza możliwością korzystania z bogatego księgozbioru i czytelni internetowych proponuje różnorodne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.
Koncentruje się na Użytkowniku i jego potrzebach dostosowując swoje propozycje do wieku i zainteresowań młodych Czytelników. Działalność kulturalno – edukacyjna siewierskiej biblioteki opiera się w większości na sprawdzonych formach pracy. Należą do nich między innymi wykłady, spotkania i lekcje biblioteczne. Nie tak dawno rozpoczął się nowy rok kalendarzowy, a biblioteka już tętni życiem. Zaprosiła swoich Czytelników na cykl biblioferii, lekcje o różnorodnej tematyce, ciekawe spotkania.
8 lutego licealiści oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu uczestniczyli niezwykle interesujących wykładach geograficzno – przyrodniczych z wykorzystaniem eksponatów Muzeum Historii Naturalnej. W fascynujący świat przyrody wprowadziła słuchaczy p. Iwona Borek pracownik PAN w Krakowie. Wykładowi towarzyszyła barwna wystawa przedstawiająca prawie 2000 eksponatów z prywatnej kolekcji skamieniałości.
Przedszkolaki z Żelisławic miały okazję obejrzeć przedstawienie „Kopciuszka” oraz wziąć udział w bardzo ciekawych zajęciach plastyczno – literackich przygotowanych przez Wolontariat Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu, pod okiem Anny Idziak Maciaszek. Zabawne a jednocześnie pouczające spotkanie na pewno na długo pozostanie w pamięci uczestników. Uroku dodały spotkaniu piękne prace plastyczne i dowcipny komentarz prowadzących, którzy chętnie i z poczuciem humoru odpowiadali na pytania przedszkolaków.
Dla uczniów klas pierwszych ZS im. Jana Pawła II zorganizowano wycieczkę do Izby Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu. Ta lekcja historii pozwoliła uświadomić bogatą historię regionu i umożliwiła poznanie wspaniałych prac twórców siewierskich. 10 lutego odbyło się drugie z czterech planowanych spotkań w ramach mikrograntu „Podaj dalej”. Jest to jeden z kilku projektów, do których siewierska książnica przystąpiła w ostatnim czasie. Projekt ten ma na celu umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami biblioteki wiodącej i bibliotek partnerskich.
Placówka miała zaszczyt gościć Instruktorów Biblioteki Śląskiej Lidię Przybylską i Magdalenę Madejską, Dyrektorów i Pracowników Bibliotek Partnerskich z Mierzęcic, Psar i Wojkowic. W czasie spotkania starano się przekazać wiedzę zdobytą podczas szkoleń,a także pomysły bibliotekarzy na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz ciekawe formy pracy z młodym Czytelnikiem.
Swoim doświadczeniem podzielili się pracownicy bibliotek partnerskich i pracownicy filii siewierskiej biblioteki Marzena Wacławek, Justyna Madejska, Paulina Peterek.
Wszystkim uczestnikom spotkań serdecznie dziękujemy za udział.