WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Podczas mijającego roku szkolnego w filii bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych odbyło się ponad 20 różnego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. W ramach obchodów 80-lecia siewierskiej książnicy w filii bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych odbyły się lekcje poświęcone historii i teraźniejszości biblioteki. Podczas tych spotkań mówiliśmy o dziejach, tradycjach oraz obecnej działalności książnicy, o jej zbiorach i ciekawych wydarzeniach, jak również przybliżyliśmy postać Leona Korusiewicza, patrona naszej biblioteki. Dopełnieniem tych informacji była prezentacja multimedialna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia z życia biblioteki i jej filii. Dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych zorganizowane zostały również konkursy: literacki na „Wiersz o książce i bibliotece” oraz plastyczny zatytułowany „Moja biblioteka”. Na konkursy wpłynęło po kilkadziesiąt prac, w każdej kategorii.

W związku z wizytą szkockiej delegacji w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Będzinie w wojkowickiej filii odbyło się spotkanie z młodzieżą, którego tematem była Szkocja, jej historia, kultura i tradycje. Dopełnieniem była gazetka poświęcona Szkocji i pisarzom szkockim oraz wystawa literatury szkockiej, dostępnej w naszej bibliotece.

Podczas ferii około 20 najmłodszych czytelników aktywnie uczestniczyło w Zimowej Akademii Twórczości Wszelakiej. W programie akademii znalazły się warsztaty plastyczne, literackie oraz gry i zabawy świetlicowe. Podczas spotkań powstawała wystawa prac plastycznych, autorstwa młodych adeptów zimowej akademii.

Wojkowicka filia przyłączyła się również do realizowanego przez MGBP w Siewierzu
Konkursu Grantowego „Aktywna biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Odbyło się więc kilkanaście lekcji bibliotecznych, podczas których uczniowie poznawali „ginące zawody ziemi siewierskiej”, „historię i legendy Siewierza, Wojkowic Kościelnych i okolic”, „zabytki Ziemi Siewierskiej”, herb Siewierza, dawne stroje siewierskie i wiele innych ciekawostek Ziemi Siewierskiej. W czasie tych lekcji powstały prace plastyczne takie jak: plastelinowe wazoniki i dzbanuszki, plecione z papieru koszyczki, rysunki przedstawiające ginące zawody, herb Siewierza i wiele innych równie interesujących prac. Ogłoszony został także konkurs literacki ”Legenda o powstaniu Wojkowic Kościelnych” skierowany do klas IV-VI szkoły podstawowej. Na konkurs wpłynęło 17 prac  spośród których wyłoniono zwycięzców i wyróżnionych. Laureatami zostali:

I miejsce - Kacper Barczyk

II miejsce – Agnieszka Kopeć

III miejsce – Krystian Knap

Natomiast wyróżnienia otrzymali: Monika Przybyłka, Kacper Białas, Adam Chwist, Magdalena Białas, Jakub Białas, Maciej Żurek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Kilka spotkań podczas całego roku szkolnego poświęconych było pogadankom na temat literatury dla dzieci i młodzieży, „Literatura młodzieżowa – przegląd klasyki i nowości”, „Książka na ferie”, „Lista przebojów – książka na wakacje”, w czasie których rozmawialiśmy o tym czy warto czytać, co czyta młodzież, o ich preferencjach czytelniczych

Wszystkim lekcjom i spotkaniom towarzyszyły wystawki i prezentacje tematyczne.

Marzena Wacławek