WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE


„Siewierz miasto sercu bliskie – eksperyment z historią”


16 czerwca o godz. 10.00 w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu „Siewierz miasto sercu bliskie- eksperyment z historią”. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Dariusz Waluszczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Joanna Krzykawska, Inspektor ds. Edukacji i Kultury Marta Szczerba, dyrektorzy szkół, nauczyciele, jurorzy i uczniowie. 

Siewierska biblioteka przystąpiła do realizacji wielu projektów. Są to między innymi przedsięwzięcia związane z realizacją Programu Rozwoju Bibliotek, do którego jako wiodąca,  biblioteka przystąpiła w 2009 r.

W ramach Programu  placówka wzięła udział w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” oraz minigrancie „Podaj dalej”. Konkurs Grantowy „Aktywna biblioteka” prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Do Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” siewierska książnica złożyła Projekt „Siewierz miasto sercu bliskie – eksperyment z historią”.

Na Konkurs napłynęło 235 wniosków, z których Komisja Grantowa wybrała 78 projektów w najwyższym stopniu spełniających kryteria merytoryczne Konkursu.

Wśród nich znalazła się również siewierska książnica. Projekt polegał na realizacji nowych form i obszarów pracy  z młodym czytelnikiem, a jego celem było wydanie publikacji prezentującej prace literackie i plastyczne poświęcone najciekawszym miejscom regionu, budowanie poczucia tożsamości lokalnej oraz promocja Swojej Małej Ojczyzny. W ramach realizacji Projektu biblioteka zaprosiła do współpracy wielu znanych siewierzan. Dzięki nim beneficjenci Projektu mieli okazję uczestniczyć w interesujących spotkaniach, wykładach, warsztatach. Poznali dorobek artystyczny rodzimych twórców,  badaczy dziejów Siewierza i ziemi siewierskiej. Brali udział w biblioferiach zakończonych pokazem walk rycerskich i wspaniałą prezentacją multimedialną, której celem było zwrócenie uwagi na poszanowanie symboli narodowych, tradycje oręża polskiego oraz promowanie historii swojego regionu.

Jednym z elementów Projektu były warsztaty plastyczne „Rzemiosło siewierskie na przełomie dziejów”. Uczniowie przygotowali piękne prace plastyczne wzorowane na naczyniach glinianych. Stworzone przez siebie naczynia ozdabiały koralikami

oraz elementami roślinnymi lub geometrycznymi w formie płaskorzeźby. Z prac powstała wystawa ciesząca się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Gminy.

W ramach Projektu mieściło się również zwiedzanie Izby Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu. Uczestnicy spotkań mieli okazję podziwiać zgromadzone w Izbie eksponaty, wysłuchać  interesujących wykładów oraz uzyskać odbitki ozdobnych pieczęci Izby i Zamku Siewierskiego.

Niezwykle istotnym elementem Projektu były warsztaty i lekcje biblioteczne prowadzone przez pracowników Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu i jej fili w Brudzowicach, Żelisławicach i Wojkowicach Kościelnych. Uczestnicy spotkań wcielali się w role przedstawicieli zapomnianych już dziś zawodów, wyplatali kosze, lepili garnki, tworzyli beczki, wykonywali podkowy. Tematyka spotkań regionalnych była niezwykle urozmaicona. Uczniowie mieli okazję poznać wybitnych ludzi regionu, ich twórczość pasje i dorobek artystyczny, historię Siewierza i okolic, kulturę, folklor, ginące zawody, stroje, kulinaria,  zabytki, różnorodne źródła informacji na temat Siewierza i okolic.

Za pośrednictwem oryginalnej formy plastycznej i literackiej prowadzący zajęcia umożliwili młodym ludziom obcowanie z historią i zwrócili uwagę na atuty Swojej Małej Ojczyzny.

Tylko w samych lekcjach bibliotecznych wzięło udział 673 uczniów z terenu miasta i gminy Siewierz, a w całym przedsięwzięciu  uczestniczyło przeszło 1500 osób. W ramach Projektu odbyło się kilka konkursów o mniejszym zasięgu między innymi „Legenda o powstaniu Wojkowic Kościelnych”, konkurs skierowany do uczniów kl. IV-VI, opracowany przez starszego bibliotekarza MGBP w Siewierzu Marzenę Wacławek.

Z prac powstałych podczas realizacji Projektu przygotowano piękne wystawy, które można  podziwiać we wszystkich placówkach bibliotecznych. 

W ramach realizacji Projektu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu wystąpiła do młodych czytelników z terenu Miasta i Gminy Siewierz z propozycją konkursu „Znane i nieznane miejsca ukochane” i zaprosiła ich do podzielenia się wrażeniami o interesujących zakątkach Siewierza. Pomysłodawczynią Konkursu i autorką Regulaminu jest starszy bibliotekarz MGBP w Siewierzu Jolanta Jakubczyk. Miasto i Gmina Siewierz są pełne urokliwych, niepowtarzalnych, ciekawych miejsc pod względem historycznym, krajobrazowym, przyrodniczym. Zarówno takich, które znają wszyscy, jak i tych, odkrytych przez nielicznych.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach plastycznej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i literackiej dla uczniów klas I-III gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Rolą uczniów było przedstawienie  miejsc, których wspomnienie napełnia ich uczuciem ciepła i bezpieczeństwa. Zadaniem dzieci w kategorii plastycznej było wykonanie dowolną techniką ilustracji miejsca, które szczególnie się podoba, zapadło w pamięć, w kategorii literackiej młodzież miała za zadanie opisanie takiego właśnie zakątka.

Spośród przeszło 300 prac powstałych w obu kategoriach ocenie podlegało 30 prac w kategorii plastycznej oraz 24 prace w kategorii literackiej.

Jurorami oceniającymi prace w kategorii literackiej byli: mgr Małgorzata Miłoch, mgr Ewa Stelmach, dr Dariusz Markiewicz. W kategorii plastycznej prace oceniały mgr Lidia Zaremba oraz mgr Monika Paliga – Bańka.

Efektem końcowym była publikacja, prezentująca najciekawsze prace, które wpłynęły na konkurs.

W kategorii literackiej laureatami zostali:

I miejsce - Magdalena Maciążek – Gimnazjum w Siewierzu

II miejsce - Magdalena Kocot – Gimnazjum w Brudzowicach

III miejsce  - Paulina Sułkowska - Gimnazjum w Żelisławicach

IV miejsce – Olga Urbańczyk - Gimnazjum w Brudzowicach

Wyróżnienia otrzymali:

Angelika Trolka – Gimnazjum w Brudzowicach

Radosław Bańka – Gimnazjum w Brudzowicach

Michał Serwa – Gimnazjum w Siewierzu

Maria Bijak – Gimnazjum w Żelisławicach

Anna Myrta – Gimnazjum w Brudzowicach

 

W kategorii plastycznej laureatami zostali:

I miejsce – Anna Kołodziejczyk – SP nr 2 w Siewierzu

                Ilana Jankowa – SP w Dziewkach

II miejsce – Wiktoria Krawczyk – SP w Siewierzu,

                 Robert Duda – SP w Brudzowicach

III miejsce – Katarzyna Dorobisz – SP w Żelisławicach

                  Sara Szymiec – SP nr 2 w Siewierzu

Wyróżnienia otrzymali:

Kinga Bal – SP nr 2 w Siewierzu

Paulina Kułach - SP nr 2 w Siewierzu

Katarzyna Michalska – SP w Siewierzu

Laureaci Konkursu z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.


Serdecznie dziękujmy wszystkim tym z Państwa, z którymi biblioteka miała zaszczyt i przyjemność współpracować przy realizacji tego interesującego Projektu.

Gratulujemy laureatom i wyróżnionym, opiekunom, którzy przygotowali uczniów do Konkursu iżyczymy dalszych sukccesów!

{morfeo 37}