WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

W dziewiątej edycji Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki, oceniającego biblioteki publiczne gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu po raz kolejny została wyróżniona.

Na 140 ocenionych najwyższej placówek  w Polsce, nasza książnica znalazła się na 123 pozycji, czyli o osiem lokat wyżej niż w roku 2018. Należy podkreślić, iż jesteśmy na pierwszym miejscu wśród placówek wyróżnionych w powiecie będzińskim, natomiast w województwie śląskim plasujemy się na dziewiątym miejscu. Ranking opracowano na podstawie ankiet wypełnionych przez biblioteki. Wysłano ponad 2300 ankiet, z czego uzyskano 760 odpowiedzi. Ankieta zawierała 26 pytań. Oceniano m.in. powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce. Uwzględniono czas pracy biblioteki, księgozbiór w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu 10 lat jako procent zbioru i zakupione nowe książki. Dodatkowe punkty przyznano za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było uzyskać również za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne i literackie. W ankiecie pytano również o różne formy wypożyczania książek, udostępniania e-booków, udział biblioteki w wydarzeniach ogólnopolskich promujących czytelnictwo oraz o nagrody i wyróżnienia branżowe, jakie otrzymała placówka w 2018 r.

MGBP w Siewierzu