WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Od 12 maja br. otwarte zostaną Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu oraz jej filie w Brudzowicach, Żelisławicach i Wojkowicach Kościelnych w związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stopniowym wznawianiu działalności niektórych instytucji kultury ogłoszoną  29 kwietnia 2020 roku podczas konferencji Prezesa Rady Ministrów (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ­ § 7 ust. 2 pkt. 2).

Biblioteka  w Siewierzu oraz jej filie są odpowiednio przygotowane do otwarcia z zachowaniem wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID - 19 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 roku oraz zawartych w komunikacie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka Narodowa opublikowała szczegółowe rekomendacje dotyczące działań po otwarciu bibliotek do których również wszystkie placówki dostosowały się. Stworzono zasady funkcjonowania  Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu oraz jej filii w nowym reżimie sanitarnym, które zostały umieszczone na stronie internetowej oraz w dostępnych dla czytelników miejscach.

Biblioteka w Siewierzu  i jej filie będą dostępne w godzinach otwarcia obowiązujących przed wystąpieniem stanu epidemii.

Wszystkie osoby pragnące skorzystać ze zbiorów biblioteki zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:

  1. Czytelnicy w placówkach będą obsługiwani w wyznaczonych miejscach, odpowiednio oznakowanych. Pozostali powinni czekać na zewnątrz w odległości przynajmniej 2 m od siebie. Zasadne jest również wcześniejsze umówienie telefoniczne i przygotowanie listy książek.
  2. Czytelnicy nie mają możliwości wejścia na teren wypożyczalni i czytelni. Każdą osobą obsługuje bibliotekarz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Warunkiem koniecznym korzystania z placówek jest używanie przez czytelników maseczki ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych.
  3. Od dnia otwarcia pracujemy wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek. Bez spotkań, imprez, warsztatów, korzystania na miejscu z czytelni oraz komputerów i tabletów.
  4. Wszyscy pracownicy i czytelnicy powinni przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:

- unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),

- zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 2 metrów od innych osób),

- zasłanianie ust i nosa maseczką,

- używanie rękawiczek jednorazowych.

  1. Zwracane książki będą poddane 7 dniowej kwarantannie. Przez ten czas nie będzie możliwe ich wypożyczenie.
  2. Książki mogą być udostępnione jedynie przez pracownika biblioteki BEZ WOLNEGO DOSTĘPU DO PÓŁEK Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. W oznaczonym miejscu dostępne będą dozowniki z płynem dezynfekującym, rękawiczki jednorazowe oraz wszelkie informacje odnośnie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 Prosimy o rezerwacje książek pod numerami telefonów:

  • 32 67 41646 – MGBP w Siewierzu
  • 32 67 41834 – Filia biblioteczna w Brudzowicach
  • 32 67 43251 – Filia biblioteczna w Żelisławicach
  • 32 67 42658 – Filia biblioteczna w Wojkowicach Kościelnych

 

Jednocześnie informujemy, że otwarcie czytelni w nastąpi w IV etapie znoszenia ograniczeń związanych z COVID- 19.

 

MGBP w Siewierzu