WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Źródłem wiedzy regionalnej w MGBP w Siewierzu są wydawnictwa w różnych postaciach: książki, czasopisma, nagrana audiowizualne oraz dokumenty życia społecznego (Dżs). Te ostatnie są szczególnie cennymi materiałami, gdyż przedstawiając informacje o aktualnych wydarzeniach z różnych dziedzin życia lokalnego, posiadają jednocześnie dużą wartość historyczno - źródłową dla przyszłych pokoleń oraz badaczy regionu.

Termin dokumenty życia społecznego jest używany zamiennie z określeniami: druki i wydawnictwa ulotne, efemerydy, wydawnictwa i materiały nietradycyjne i niekonwencjonalne.

Dżs-y są odbiciem chwili, rejestrują drobne wyrażenia, które z czasem stają się niecodziennym źródłem informacji przy odtwarzaniu dziejów kulturalno- polityczno - społecznych naszego regionu. Dokumenty te, choć gromadzone z myślą o przyszłych pokoleniach, mają również ogromne znaczenie w bieżącej działalności informacyjnej Biblioteki. Dostarczają informacji o aktualnych wydarzeniach z rożnych dziedzin wiedzy, o istnieniu i profilu działania określonych instytucji i grup społecznych, o poziomie życia ludności, jej zainteresowaniach i ambicjach. Dżs-y są dokumentami różniącymi się od klasycznych materiałów bibliotecznych formą, postacią, szatą graficzną, a także treścią, która charakteryzuje się często krótką aktualnością.

MGBP w Siewierzu może się poszczycić bogatą i cenną kolekcją tych materiałów.
Da najczęściej gromadzonych w Bibliotece rodzajów dokumentów życia społecznego należą:
- wydawnictwa zwarte , broszury i inne dokumenty piśmiennicze ( np. Rejestr pomiarowy Osady Siewierz z 1873 r.)
- druki ulotne: afisze, plakaty, zaproszenia, dyplomy, pocztówki
- jednodniówki i druki okolicznościowe ( np. "Echa Siewierskie" od 1934 r.)
- niepublikowane referaty i komunikaty
- katalogi wystaw artystycznych
- sprawozdania z działalności jednostek gospodarczych, administracyjnych i innych
- statuty i regulaminy organizacji społecznych, zawodowych, naukowych
- kalendarze, druki reklamowe, obwieszczenia
- mapy, plany (np. plany pomiarowe Osady Siewierz z 1872 r.)
- zgięcia, albumy (np. wycinki prasowe)

Dżs-y udostępnia się prezencyjnie w czytelni, aczkolwiek poza Bibliotekę wypożyczane są rożnym instytucjom, które wykorzystują je przy organizowaniu różnorodnych imprez kulturalnych.
W MGBP służą również jako eksponaty do wystaw.

Dokumenty życia społecznego wymagają opieki oraz troski i to w takim samym stopniu jak cenne rękopisy, stare druki czy zbiory graficzne.
MGBP w Siewierzu jest nie tylko swoistym centrum życia lokalnego, ale też instytucją gromadzącą i udostępniającą w rożnej postaci wiedzę o regionie

MGBP MGBP Siewierz