WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Wydarzenia 2021

Kobieta w maseczceInformujemy, że w bibliotece każdorazowo może przebywać

TYLKO JEDEN CZYTELNIK.

Pozostali powinni czekać na zewnątrz zachowując dystans 2 m. Obowiązują zasady reżimu sanitarnego:

dezynfekcja rąk, maseczka, brak wolnego dostępu do księgozbioru.

 

 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację książek pod numerami telefonów:

32 67 41646 – MGBP w Siewierzu

32 67 41834 – Filia biblioteczna w Brudzowicach

32 67 43251 – Filia biblioteczne w Żelisławicach

32 67 42658 – Filia biblioteczna w Wojkowicach Kościelnych

Plakat Konkurs -PIRXA

Czytaj więcej...

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu bierze udział w projekcie „Cyfrowi eksperci w Podregionie Sosnowieckim”. Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...