WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Uncategorised

Działalność MGBP w Siewierzu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu  i ochronie kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

- wytwarzanie materiałów informacyjnych,

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenia do domów oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

- popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

- prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,

- współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, jednostkami oświatowymi, organizacjami, towarzystwami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i regionalnych mieszkańców Gminy Siewierz,

- podejmowaniu różnorodnych działań mających na celu promocję czytelnictwa, w oparciu o potrzeby, zainteresowania i pasje dzieci, młodzieży czytelników dorosłych i osób niepełnosprawnych,

- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową, której celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz edukacja literacka i regionalna. Zadanie to jest realizowane poprzez przygotowywanie i prowadzenie lekcji bibliotecznych o różnorodnej tematyce, konkursów literackich, czytelniczych i plastycznych, warsztatów, cyklicznych zajęć literacko-plastycznych, wykładów, wystaw, pogadanek, spotkań autorskich i spotkań w ramach głośnego czytania oraz przedstawień dla najmłodszych czytelników.

 

  

 


Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

2003 r.
Grant w wysokości 1500,00 zł
zakupiono 114 woluminów

2004 r.
Grant w wysokości 3500,00 zł
zakupiono 173 woluminy

2005 r.
Grant w wysokości 9300,00 zł
zakupiono 591 woluminów

2006 r.
Grant w wysokości 10500,00 zł
zakupiono 644 woluminy

2007 r.
Grant w wysokości 10080,00 zł
zakupiono 508 woluminów

2008 r.
Grant w wysokości 9900,00 zł
zakupiono 442 woluminy

2009 r.
Grant w wysokości 3600,00 zł
zakupiono 196 woluminów

2010 r.
Grant w wysokości 3600,00 zł
zakupiono 170 woluminów

2011 r.
Grant w wysokości 6200,00 zł
zakupiono 304 woluminy

2012 r.
Grant w wysokości 8300,00 zł
zakupiono 440 woluminów

2013 r.
Grant w wysokości 8100,00 zł
zakupiono 411 woluminów

2014 r.
Grant w wysokości 7600,00 zł
zakupiono 404 woluminy

2015 r.
Grant w wysokości 10440,00 zł
zakupiono 480 woluminów

2016 r.
Grant w wysokości 11500,00 zł
zakupiono 537 woluminów

2017 r.
Grant w wysokości 11400,00 zł
zakupiono 544 woluminy

2018 r.
Grant w wysokości 12000,00 zł
zakupiono 532 woluminy

{jumi [/swf/reklama.js]}

Wśród wydawnictw kolekcjonowanych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu znajdują się dokumenty odbiegające swą formą i treścią od klasycznych materiałów bibliotecznych. Są to dokumenty nieksiążkowe. Zbiory te opracowuje się nieco inaczej niż książki, inaczej przechowuje i inaczej korzysta z nich użytkownik biblioteki.

Podzieliliśmy je na kilka grup:

1.      Zbiory graficzne - tzn. fotografie i reprodukcje gromadzone w bibliotece w latach    1984-1993. Stanowią je czarno-białe zdjęcia o wymiarach 30#24 cm zaopatrzone komentarzem. Ogółem posiadamy 62 jednostki inwentarzowe. Jedna taka jednostka zawiera kilkanaście fotografii zgromadzonych w odpowiednio opisanej teczce. Tematyka zbiorów graficznych jest bardzo zróżnicowana. Dotyczy m.in. malarstwa, historii, architektury, literatury, etnografii.

2.      Zbiory kartograficzne  - gromadzone od 1985 r. Dysponujemy  globusami i  mapami ściennymi mającymi postać zwoju.  Wśród najbardziej aktualnych a tym samym przydatnych w edukacji dzieci i młodzieży możemy wymienić: Mapa świata dla dzieci,  Województwo śląskie – mapa administracyjno-drogowa, Mapa fizyczna świata, Europa – mapa fizyczna, Unia Europejska i in.

3.      Zbiory audiowizualne to zbiory, w których treść przekazywana jest za pomocą obrazów i dźwięków. Ich odbiór wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń jak adaptery, magnetofonowy, magnetowidy.

Zaliczamy do nich: - płyty gramofonowe. W ciągu 10 lat (1979-1989) zgromadzono 70 egzemplarzy. Przeważająca część płytoteki to piosenki i bajki muzyczne dla dzieci  ponadto  muzyka poważna, płyty do nauki języków obcych oraz nagrania do dziś chętnie słuchanych piosenkarzy polskich i zagranicznych.

- kasety magnetofonowe. Dominuje tu muzyka poważna, poezja, bajki i piosenki dla najmłodszych. Mamy również nagrania własne o tematyce regionalnej np. fragmenty programu radiowego i wywiady z okazji XXX Dni Ziemi Siewierskiej z  dn. 19.09.1992 r.

- taśmy wideo zastały zakupione do biblioteki w 1985 r. Były to głównie lektury szkolne i bajki dla dzieci. W późniejszych latach kolekcja poszerzyła się o nagrania dotyczące życia biblioteki np. uroczystość z nadania imienia MGBP w Siewierzu 1.12.1989 r., promocja monografii „Siewierz, Czeladź, Koziegłowy” 11.03.1995 r. a także sesja „Siewierz: studium z dziejów miasta” z 1995 r. Taśmy pochodzące z darów przekazanych przez czytelników to: audycje telewizyjne p. Cecylii Micińskiej pt. „Prosto w oczy” z 1992 r. i edukacyjne programy telewizyjne z cyklu „Spotkania z literaturą”.

- książka mówiona czyli książka tradycyjna nagrana na taśmie magnetofonowej. Gromadzona od 1988 r. Obecnie posiadamy 600 tytułów tj. 6959 kaset.

4.      Dokumenty elektroniczne . Biblioteka oferuje  coraz więcej informacji zawartych na CD ROM. Są to bazy o charakterze ogólnym np. Słownik polsko-angielski, angielsko-polski, Encyklopedia multimedialna PWN, Komputerowy słownik języka  polskiego, Wielki multimedialny atlas świata. Bazy dziedzinowe np. Multimedialna historia Polski na tle Europy 950-1991, Encyklopedia multimedialna PWN : geografia, sztuka, cywilizacja. Posiadamy również płyty z informacjami dotyczącymi Unii  Europejskiej.

              Dokumenty nieksiążkowe gromadzone są w siewierskiej książnicy od 27 lat. Ogólna ich liczba wynosi 938 (stan na 31.12.2005 r.). Każdy rodzaj zbiorów  odpowiednio opisany i skatalogowany przechowywany jest w tzw. sali muzycznej. Można je wypożyczyć do domu lub skorzystać na miejscu.

             Dokumenty te (szczególnie audiowizualne i elektroniczne) stanowią nowe formy materiałów bibliotecznych. Stosowane są jako ważna pomoc w dydaktyce, popularyzacji wiedzy i upowszechnianiu kultury.

                                                                                      
MGBP - Renata Pieszyńska

      Cała Polska Czyta Dzieciom                    

 

Odsłon artykułów:
901959

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.