WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Na tegoroczne ferie, podobnie jak w latach ubiegłych, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu przygotowała interesującą i urozmaiconą ofertę spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Odbyły się 4 warsztaty edukacyjno-plastyczne pod wspólnym hasłem „Zamkowe Ferie”. W zajęciach wzięło udział 39  dzieci, a łączna frekwencja wyniosła 85 odwiedzin. Warsztaty wypełniły zajęcia plastyczne, opowieści i legendy o sławnych zamkach oraz zabawy ruchowe. Dzieci tworzyły znaczki pocztowe z wizerunkami sławnych polskich i zagranicznych zamków od Siewierza poczynając, a na zamkach Francji, Japonii kończąc. Powstała galeria portretów praprzodków. Każde z dzieci mogło sobie wymyślić tajemniczego praprzodka, który był czy to rycerzem czy np. koniuszym na zamku. Dużą kreatywnością uczestnicy zajęć wykazali się wykonując własne  makiety zamków z różnych materiałów.  Dzieci zamieniły się w projektantów zamkowej mody i tworzyły stroje dla zamkowych postaci jak np. kat, błazen czy damy dworu. Dziewczyny projektowały  pantofelki dla dam dworu,  a chłopcy ciżemki. Powstały rycerskie maski, szkatułki skrywające zamkowe skarby i sekrety oraz nietoperzowe i bałwankowe torby papierowe. Nie zabrakło zamkowych duchów i nietoperzy oraz walentynkowych kartek zamkowych. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki, które wręczyła Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu Magdalena Szlachta. Z pięknych i pomysłowych feryjnych prac plastycznych powstała interesująca wystawa.

Jolanta Jakubczyk-MGBP Siewierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W lutym Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu zaprosiła dzieci i młodzież do wspólnego spędzenia czasu podczas „Zamkowych Ferii”. Zajęcia edukacyjno-plastyczne odbywały się w

Na tegoroczne ferie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu tradycyjnie przygotowała ciekawą ofertę spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Była ona urozmaicona, dostosowana do wieku, zainteresowań i   potrzeb dzieci. Odbyło się 6 warsztatów plastyczno-ruchowych pod hasłem ”Papierowe Ferie”. Ich uczestnicy, a było ich jak zwykle sporo, bo frekwencja na zajęciach dochodziła do 30 osób, wykazywali się kreatywnością i talentami tworząc niezapomniane prace plastyczne. W zajęciach wzięło udział 41 uczestników, a łączna frekwencja we wszystkich feryjnych spotkaniach, które odbyły się w bibliotece, wyniosła 222 odwiedzin. Warsztaty wypełniły zajęcia plastyczne, głośne czytania i zabawy ruchowe służące wzajemnej integracji. Dzieci pogłębiły swoją wiedzę na temat zimy, zwierząt polarnych i zwyczajów Eskimosów.e wtorki i środy i cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci.