WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

GMINNY KONKURS „ZOSTAŃ ODKRYWCĄ SIEWIERZA, JAK JERZY MAJCHERCZYK ZOSTAŁ ODKRYWCĄ KANIONU COLCA”

 1. Organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu.
 2. Pomysłodawca: mgr Grażyna Płazak (wieloletni nauczyciel języka polskiego).
 3. Tematy i zadania główne konkursu skoncentrowane są wokół słowa – klucza:

    „ODKRYWCA”.

 1. Cele:

- zainteresowanie uczniów historią regionu

- popularyzacja wiedzy o regionie i o odkrywcy kanionu Colca

- kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego

- kształtowanie więzi międzypokoleniowej i emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania

- inspirowanie w odkrywaniu ciekawych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym lub architektonicznym miejsc w Siewierzu i okolicy

- doskonalenie i wykorzystanie różnych form wypowiedzi np. dziennik, zapis reporterski, wywiad

- rozwijanie aktywności twórczej

 1. Adresaci:

- uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Siewierz oraz Liceum  

  Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu zainteresowani zarówno działalnością

  Jerzego Majcherczyka, a także jego odkryciem, jak i odkrywaniem ciekawych  miejsc w Mieście i Gminie Siewierz

 1. Konkurs jest indywidualny, składa się z trzech kategorii:
 2. Gminny Konkurs „Jerzy Majcherczyk - odkrywca najgłębszego kanionu na ziemi” -  konkurs ze znajomości biografii Jerzego Majcherczyka.
 1. Gminny Konkurs „Bądź odkrywcą Siewierza” na prezentację multimedialną.

 III. Gminny Konkurs na Indywidualny „Dziennika siewierskiego odkrywcy”.

 1. Gminne konkursy stanowią oddzielne kategorie, które będą podlegać osobnej ocenie.

    Uczestnik może wziąć udział w jednej, dwóch lub trzech kategoriach konkursowych.

 1. Warunki szczegółowe udziału w konkursie.

 I kategoria: Gminny Konkurs „Jerzy Majcherczyk – odkrywca najgłębszego kanionu na ziemi”. 

 1. Przedmiotem konkursu są zadania: rozwiązanie pisemnego testu oraz krzyżówki sprawdzających znajomość biografii Jerzego Majcherczyka  ze szczególnym uwzględnieniem odkrycia kanionu Colca.
 1. Zadania zostaną sformułowane w oparciu o książkę Eugenii Kosteczki „Jerzy Majcherczyk. Odkrywca z Siewierza”.
 1. Szkoły zgłaszają uczestników konkursu telefonicznie do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu – tel. (32) 67 41 616,(32) 67 41 646 lub na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 października 2016 r.
 1. Konkurs odbędzie się w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu w  listopadzie lub grudniu 2016 r. (o dokładnym terminie uczniowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową).

 II kategoria: Gminny Konkurs „Bądź odkrywcą Siewierza” na prezentację multimedialną.

 1. Tematyka konkursu: odkrycie i udokumentowanie zmian, jakie nastąpiły w Mieście i Gminie Siewierz dotyczących:

a) miejsc, obiektów, które już nie istnieją, lecz zachowały się w pamięci siewierzan i na zdjęciach oraz obiektów mało znanych

b) miejsc i obiektów, które istnieją nadal, lecz zmieniły swoje przeznaczenie, wygląd, nazwę,

 •  obiekty przebudowane, zmodernizowane, odrestaurowane  w ostatnim pięćdziesięcioleciu
 • zmiany w nazewnictwie miejsc, ulic

c) obiektów, które powstały w ostatnim pięćdziesięcioleciu

d) walorów przyrodniczych Czarnej Przemszy i Siewierza

3. Zadaniem do przygotowania jest Prezentacja multimedialna „Bądź odkrywcą Siewierza”- zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point.

 1. Pracę należy dostarczyć na płycie CD lub napędzie PenDrive. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
 1. Kryterium oceny prezentacji multimedialnej:

   - wartość merytoryczna

   - sposób zaprezentowania tematu

   - komentarz do prezentacji

   - oryginalność pomysłów

   - strona  artystyczna

   - techniczna jakość

 1. Prezentację multimedialną należy dostarczyć do siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki 

    Publicznej w Siewierzu w  terminie do 31 października 2016 r.

 

III kategoria: Gminny Konkurs na Indywidualny „Dziennik siewierskiego

    odkrywcy”.

 1. Zadaniem do przygotowania jest Indywidualny „Dziennik siewierskiego odkrywcy” opracowany w formie papierowej A4 o dowolnej objętości stron, pisany komputerowo czcionką Times New Roman (rozm.12) lub ręcznie.
 2. Dziennik powinien zawierać:
 • zaobserwowane i opisane odkrycia, zmiany, jakie zaszły w Siewierzu
 • np. wywiady ze starszymi mieszkańcami miasta, na temat  zaistniałych zmian
 • np. zdjęcia, rysunki ilustrujące zaobserwowane miejsca
 • opis przebiegu poszukiwań, napotkanych trudności
 • informacje na temat autora pracy i jego rozmówców
 1. Kryterium oceny Indywidualnego „Dziennika siewierskiego odkrywcy”:

       - zgodność z tematem

       - ilość odkrytych miejsc

       - ilość odkrytych zmian zaistniałych w Siewierzu

       - ciekawa forma dokumentacji odkrytych zmian i przebiegu poszukiwań

       - oryginalność ujęcia tematu

 1. Dziennik należy dostarczyć do siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu w terminie do 31 października 2016 r.

        Każdy z uczestników może wziąć udział w jednej, dwóch lub trzech kategoriach, z których każda będzie podlegać oddzielnej ocenie.

        Ostateczna decyzja należy do jury konkursu.

     Finał Gminnego Konkursu „Zostań odkrywcą Siewierza, jak Jerzy Majcherczyk został  odkrywcą Kanionu Colca” z uroczystym wręczeniem nagród  odbędzie się w siedzibie  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu  w  listopadzie  lub grudniu 2016 r.  o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

   

       Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

       Dostarczone prace powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

       Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody, których głównym fundatorem  będzie  odkrywca Kanionu Colca Pan Jerzy Majcherczyk.

       Załącznik do regulaminu konkursu  „Zostań odkrywcą Siewierza, jak Jerzy Majcherczyk został odkrywcą Kanionu Colca”: karta zgłoszenia udziału w konkursie. 

 DO POBRANIA

REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIA - doc