WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Jak co roku w miesiącu lipcu w filii bibliotecznej w Żelisławicach zorganizowane zostały dla dzieci wakacyjne zajęcia plastyczno-literackie. Wzorem lat ubiegłych zajęcia te realizowane były w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni- doktor Dolittle - zwierzęta i ja, czyli o przyjaźni ludzi i zwierząt”. Ogółem odbyło się 10 spotkań, w których uczestniczyło 30 dzieci w wieku od trzech do trzynastu lat, a łączna frekwencja wyniosła 199 odwiedzin. Tematyka spotkań była dostosowana do wieku uczestników. Celem przedsięwzięcia było wspieranie dzieci i młodzieży w tworzeniu silnych więzi rówieśniczych opartych na uczciwych relacjach i zaufaniu.


 Nasze spotkania wypełniły zajęcia plastyczne, literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi połączone z pogadankami na ważne tematy, konkursy plastyczne, sportowe, głośne czytania i zabawy ruchowe. Poznaliśmy a niektórzy przypomnieli sobie przygody doktora Dolittla i jego miłości do zwierząt.
Powstało wiele prac, z których powstała wystawka i gazetka, które można obejrzeć w bibliotece.

Każde zajęcia rozpoczynały się od pogadanek na temat.: „Mój przyjaciel”, „Jaki jestem? - Jaka jestem?”, „Ja i moja grupa”, „Ile jestem wart?”, Dobrze, że jesteś…”
Pogadanki i ćwiczenia rozwijały samoświadomość oraz budowały poczucie własnej wartości, uczyły również nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami. Rozwijały u dziecka cechy dobrego przyjaciela, kształtując umiejętności funkcjonowania w grupie oraz więzi przyjaźni. Uczyliśmy się sposobu pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i o innych oraz promowaliśmy pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu w aktywny i zdrowy sposób, wolny od alkoholu i innych używek.

Bezpiecznemu i „pod dobrą opieką” spędzaniu czasu w okresie wakacji poświęcone było spotkanie z policjantami z Komisariatu Policji w Siewierzu Komendantem podkomisarzem Piotrem Kurowskim oraz dzielnicowym młodszym aspirantem  Mariuszem Cupiałem. Opowiadali oni o bezpieczeństwie na drodze, podczas jazdy na rowerze, o bezpiecznym zachowaniu się zarówno w domu jak i podczas wakacyjnych podróży, o bezpiecznej kąpieli tylko w dozwolonych miejscach i pod opieką dorosłych. Uczulali, jak się zachować w kontaktach z nieznajomymi. Szczególną uwagę poświęcili również problemowi bezpieczeństwa w sieci. Zwracali uwagę dzieci na zagrożenia, jakie czyhają na nie w Internecie. Dowiedzieliśmy się również czym zajmuje się daktyloskopia i jak wygląda profesjonalny daktyloskop. Dzieci mogły zrobić odcisk swojego palca i zatrzymać sobie na pamiątkę.

 Kolejnym gościem naszych spotkań był przedstawiciel Nadleśnictwa Siewierz Pan Piotr Baliński. Pan leśniczy opowiadał, w jaki sposób należy zachowywać się w lesie. Przypominał o zagrożeniach jakie nas tam mogą spotkać. Mówił także, jak należy postępować z rannymi, dzikimi zwierzętami oraz co zrobić, gdy znajdziemy małe samotne zwierzątko. Poznaliśmy zwierzęta występujące w naszych lasach oraz otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek. Na zakończenie dzieci rozwiązały krzyżówkę, rebusy oraz otrzymały na pamiątkę długopis, odblask oraz smycz.

Kolejnymi zaproszonymi osobami byli przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu. Dzięki nim dzieci przypomniały sobie numery alarmowe, poznały pracę strażaka, obejrzały sprzęt, w który wyposażony jest samochód. Miały możliwość przećwiczenia zasad pierwszej pomocy.

Uczestnicy Bibliowakacji bawiąc się i ucząc przekonali się, że zajęcia wakacyjne w bibliotece mogą być bardzo interesujące i pouczające.

Na zakończenie wakacyjnych spotkań wszyscy otrzymali dyplom uczestnika kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz książkowe nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia.

Dziękuję wszystkim dzieciom za udział w zajęciach i zapraszam do korzystania z bogatego księgozbioru biblioteki.

Madejska Justyna

Filia biblioteczna w Żelisławicach