WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu

przedstawia raport z wykonania w 2008 roku

zadania

„Zakup nowości wydawniczych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Promocja czytelnictwa.

PRIRYTET 1 Rozwój księgozbiorów bibliotek ze środków budżetowych.

Ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej w 2008 r.

zostały zakupione 442 woluminy

na łączną kwotę 9900,00 zł.

Zakupione pozycje książkowe bardzo wzbogaciły księgozbiór siewierskiej książnicy.