WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W  SIEWIERZU

Przykłady najistotniejszych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych.
Formy animacji czytelnictwa wśród dzieci. Formy promocji książki.
(centrala + filie)

2006 r.


Spotkania
autorskie

Pogadanki, odczyty,
wykłady

Konkursy,
w tym
współorganiz.
III
wojewódzkiego

 

Lekcje biblioteczne,
w tym Pasowania na
Czytelnika

 

Inscenizacje bajek,  
spotkania z poezją,
przedstawienia,
inne spotkania

liczba

frekwencja

liczba

frekwencja

liczba

frekwencja

liczba

frekwencja

liczba

frekwencja

2

85

5

61

30

813

83

1338

25

727

 

Projekcja filmów i bajek video, CD

Akcja głośnego czytania

 

Wystawy,
wystawki,
gazetki,

Wystawy,
wystawki,
gazetki,

Wakacje

i ferie

2006

liczba

frekwencja

96

liczba

frekwencja

96

liczba

frekwencja

16

382

 

16

357

69

1076