WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Ogromną  wiedzą wykazały się trzyosobowe reprezentacje gimnazjów z Siewierza, Brudzowic, Wojkowic Kościelnych i Żelisławic rywalizujące w „Gminnym Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Juliusza Słowackiego” zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną z okazji ogłoszonego przez sejm Roku Słowackiego. W 2009 przypadała bowiem 200 rocznica urodzin (4 września) i 160 rocznica śmierci (3 kwietnia) poety będącego jednym z romantycznych wieszczów narodowych.

Gimnazjaliści nie tylko świetnie znali życie i utwory Słowackiego, ale wiedzieli również, że literatura towarzyszyła mu od młodości, był szlachcicem herbu Leliwa, a podczas powstania listopadowego podjął pracę w Biurze Dyplomatycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Nic zatem dziwnego, że różnice punktowe między poszczególnymi zespołami były bardzo małe. Ostatecznie pierwsze miejsce przypadło drużynie z Żelisławic w składzie: Agnieszka Stelmach, Aleksandra Męcik, Liliana Nowara, którą znakomicie przygotowała Pani Agnieszka Łaszczyca. Drugie miejsce zajęli przedstawiciele gimnazjum z Wojkowic Kościelnych (Żaneta Wikarek, Katarzyna Sobczyk, Dawid Kośmider) przygotowani przez Panie Ewelinę Maltazar i Wiolettę Drygalak-Kazek. Na trzecim miejscu uplasował się zespół z gimnazjum w Siewierzu (Patrycja Mizerska, Paulina Duda, Sara Fiedor) przygotowany przez Panie: Ewę Stelmach, Joannę Krzykawską, Jolantę Tomsię, Krystynę Farugę, Agnieszkę Sularz. Zaś czwarte miejsce zajęło gimnazjum z Brudzowic (Karolina Michalczyk, Magdalena Kocot, Piotr Michalczyk) pod opieką Pani Bożeny Kańtoch.

Oczekujący na ogłoszenie wyników zawodnicy, ich opiekunowie i kibice wysłuchali programu artystycznego opartego na poezji Juliusza Słowackiego, a przygotowanego przez uczniów Gimnazjum w Siewierzu pod kierunkiem Pani Jolanty Tomsi i Pana Mariusza Torbusa. Bardzo dziękujemy za przygotowanie interesującego programu.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w konkursie otrzymali nagrody i dyplomy.

Marzena Wacławek