WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Dnia 10 grudnia 2009 roku w siewierskiej bibliotece „zapachniało lasem”. W przepięknej scenerii żywych choinek oraz w towarzystwie zwierząt: jenota, lisa, wydry, borsuka, pasiaka (małego dzika), myszołowa odbyła się uroczystość –„Leśne pasowanie na czytelnika” z udziałem uczniów klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Siewierzu i spotkanie z leśnikami z Nadleśnictwa Siewierz- Radosławem Kubikiem i Jackiem Sieradzkim.

Dzieci odbyły podróż po „Bajkowym lesie”, niektóre miały okazję odegrać role: dzika, niedźwiedzia, wilka i lisa, a następnie wysłuchały prelekcji leśniczych.

Leśnicy odkryli przed dziećmi tajemnice lasu, opowiedzieli, jakie zwierzęta żyją  w siewierskich lasach, co nam daje las, na czym polega praca leśniczych, czego nie wolno robić w lesie, czym się żywią zwierzęta, jakie węże są niebezpieczne, które drzewa są najstarsze w Polsce. Były też przestrogi- których dzikich zwierząt należy unikać, jak zbierać w lesie grzyby. Nie zabrakło leśnych zagadek i oczywiście pytań dzieci np. czy leśnicy spotkali na swojej drodze węża, lisa, ile mrówek może być w mrowisku, czy leśnicy poznają po odgłosach zwierzęta.

Na zakończenie uczniowie zostali pasowani na czytelników biblioteki przez Dyrektora MGBP Magdalenę Szlachtę i otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Goście biblioteki- Radosław Kubik i Jacek Sieradzki pasowali dzieci na przyjaciół lasu, wręczając im pamiątkowe dyplomy, zakładki, leśne dekalogi, plany lekcji, foldery o lesie i karmę dla ptaków.

Uczniowie zostali zapisani do biblioteki i mieli okazję po raz pierwszy wypożyczyć książki.

Dziękujemy za współpracę, ciekawą prelekcję, pomoc w zorganizowaniu uroczystości i stworzeniu przepięknej leśnej scenerii, panom z Nadleśnictwa Siewierz Andrzejowi Włóce, Radosławowi Kubikowi i Jackowi Sieradzkiemu.

Mamy nadzieję, że udział w uroczystości na długo zapadnie w pamięci dzieci, biblioteka zyska w nich wiernych czytelników, a leśnicy przyjaciół lasu.

MGBP- Jolanta Jakubczyk