WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE


2 grudnia w siewierskiej bibliotece odbyło się pierwsze z czterech planowanych spotkań przygotowanych w ramach mikrograntu „Podaj dalej”. Projekt ten ma na celu umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami biblioteki wiodącej i bibliotek partnerskich, zacieśnienie współpracy między nimi oraz finansowe wsparcie spotkań.


Na inauguracyjne spotkanie zaproszono trenera PRB Krzysztofa Polewskiego, animatorów kultury i członków Fundacji TakJak  Magdalenę Majewską i Piotra Nitę oraz dyrektorów        i pracowników bibliotek partnerskich z Mierzęcic, Psar i Wojkowic. Piotr Nita poprowadził dla wszystkich bardzo interesujące warsztaty literackie, w czasie których powstały humorystyczne „dzieła”, natomiast Jolanta Jakubczyk podzieliła się swoimi pomysłami na „magiczną bibliotekę” i ciekawymi propozycjami form pracy z młodym czytelnikiem.

W czasie spotkania starano się przekazać wiedzę z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych zdobytą podczas szkoleń.

W ramach „Programu Rozwoju Bibliotek”  siewierska książnica wzięła również udział w grantowym konkursie „Aktywna Biblioteka”- składając projekt „Siewierz miasto sercu bliskie-eksperyment z historią”. Projekt ten został pozytywnie oceniony a jego realizacja przypadnie na pierwszą połowę przyszłego roku.

W 2010 r. złożono również wnioski o sfinansowanie 2 projektów do Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” : „Kulturalno-historyczne świętowanie w książnicy siewierskiej” oraz „Warsztaty i spotkania autorskie jako forma pracy z młodym Czytelnikiem”.

Biblioteka w mijającym roku przystąpiła także do Programu „Biblioteki z Internetem TP” uzyskując udostępnienie łączy internetowych oraz do Programu „Akademia Orange dla Bibliotek”, której celem jest refundacja usług telekomunikacyjnych.

Dzięki tym projektom we wszystkich placówkach istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z szerokopasmowego Internetu.

{morfeo 21}