WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

20 listopada w siewierskiej książnicy odbyło się drugie spotkanie Kawiarenki Literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ten niezwykły wieczór przy świecach swoją obecnością zaszczycili Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Celina Janas, Radny Rady Miasta i Gminy Siewierz Jan Bańka, poetka Janina Domańska, mieszkańcy gminy.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac gimnazjalistów, którzy zaprezentowali swoje zdolności plastyczne w ramach gminnego konkursu „Różne oblicza patriotyzmu”.

Piękne wiersze patriotyczne i muzyka poważna skłaniały do wspomnień, zadumy, przemyśleń, a także refleksji na światem i samym sobą.

Podczas tego wzruszającego, listopadowego wieczoru mieliśmy okazję poznać twórczość Janiny Domańskiej.

Oto jeden z jej patriotycznych wierszy.


Wolna Polsko


Ty nasza piękna kochana Polsko-

spraw, żeby serce z radości rosło,

by nasze życie spokojne było,

wszystkim rodakom lepiej się żyło.


Wiarą, nadzieją, miłością – bywaj

kłamstwo i pychę z życia usuwaj,

by sprawiedliwość zapanowała –

naszemu życiu sensu nadała.


Złączmy się razem – utwórzmy koło

być może radość zabrzmi wesoło –

i trafi w życie już niespełnione,

bólem, tęsknotą mocno zranione.


Odsuńmy na bok nicości cienie,

odrzućmy szybko to zbędne brzemię,

módlmy się prosząc o niebios łaski –

o miłość, pracę i zdjęte maski.


Niechaj nam prawda wszędzie przyświeca –

boś przecież wolna i tak kobieca,

bogata ziemią i swym narodem-

nie musisz innych pytać zgodę.


Panuj nadziejo, bo w wierze siła

i niech przypomni przeszłość - mogiła,

która prosiła zieloną trawą

i okupiła tę wolność krwawo.