WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

31 maja siewierska biblioteka miała przyjemność gościć przedstawicieli partnerskiego miasta Edeleny wraz Posłem do Parlamentu Węgierskiego i Burmistrzem Edeleny Oskarem Molnarem. Wizyta miała miejsce w ramach realizowanego przez Gminę Siewierz projektu Comenius Partnerskie Projekty Regio „The exchange of experiences through the development of ecological and cultural awareness of the young generation”.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dariusz Waluszczyk, p.o. Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Marta Szczerba, Dyrektor Zespołu Szkół w Siewierzu Rafał Wieja, Dyrektor SP nr 2 w Siewierzu Joanna Górnisiewicz, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Siewierzu Joanna Kupczyk, Dyrektor MGOK w Siewierzu Damian Dawczyński, Wicedyrektor Zespołu Szkól w Siewierzu Katarzyna Nowak oraz nauczyciele i uczniowie.

 

Podczas spotkania goście mogli zapoznać się z edukacją ekologiczną w placówkach bibliotecznych oraz z wieloma działaniami biblioteki, które mają na celu promowanie książek i czytelnictwa, a także postaw proekologicznych. Efekty współpracy biblioteki z palcówkami oświatowymi oraz instytucjami lokalnymi i regionalnymi zaprezentowano na wystawie „Edukacja ekologiczna w siewierskiej bibliotece”. Ponadto goście mogli obejrzeć wystawy „Zarys dziejów, pisma i książki”, „Węgierska literatura młodzieżowa” oraz „Najstarsze książki w naszej bibliotece”.

Spotkaniu towarzyszyły prezentacje multimedialne, pierwsza z nich ukazywała wybrane obszary pracy biblioteki, druga natomiast dzieje książki i pisma „Słowa ulatują, pismo pozostaje”. Prezentacja ta była wstępem do warsztatów ręcznego czerpania papieru, które poprowadził nauczyciel edukacji techniczno-informatycznej SP nr 2 w Siewierzu Paweł Korusiewicz. Goście bardzo chętnie wzięli udział w warsztatach, tworząc piękne prace plastyczne. W drugiej części spotkania, którą przygotowała i prowadziła Jolanta Jakubczyk, uczestnicy mogli pisać różnymi narzędziami na rozmaitych materiałach piśmienniczych, między innymi: gęsim piórem na papierze, rysikami na tabliczkach z masy solnej oraz hieroglifami.

Na zakończenie tego ciepłego i sympatycznego spotkania,  węgierscy goście, otrzymali pamiątkowe sowy, wykonane z surowców wtórnych przez wychowanków i opiekunów z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny Filia w Siewierzu.

To wyjątkowe spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń, wzajemne poznanie sposobów promocji czytelnictwa, a także wzbogaciło warsztat pracy pracowników instytucji  kultury i placówek oświatowych obu miast.