WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

18 października w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu odbyło się spotkanie autorskie z doktorem n. med. Emilianem Kocotem poświęcone brudzowianom i Brudzowicom w XIX wieku.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Celina Janas, Przewodnicząca Rejonowego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Eugenia Kosteczka, Prezes Fundacji „Zamek Siewierski” im. Księstwa Siewierskiego Marian Nowacki, dr hab. n. med. Joanna Kocot, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele historii, miłośnicy ziemi siewierskiej, czytelnicy, mieszkańcy Siewierza.
Podczas niezwykle ciepłego i sympatycznego spotkania dr Emilian Kocot promował swoją najnowszą książkę O brudzowianach i Brudzowicach  w czasie zaborów 1795 – 1915. Wykład wzbogacony był prezentacją multimedialną ukazującą Brudzowice na tle historii ziemi siewierskiej. Dr Emilian Kocot – patriota promujący swoją Małą Ojczyznę - podjął się trudu obrony przed niepamięcią swojej rodzinnej miejscowości - Brudzowic i brudzowian.
Jego źródłowa praca porusza szereg interesujących wydarzeń dotyczących życia brudzowian pod zaborami i na przygraniczu. Jest źródłem wiedzy o ludziach ich obyczajach, mentalności i zmaganiach się z trudną codziennością.
Autor daje w niej dowód swojej erudycji, oczytania, a także znajomości historii, nie tylko tej regionalnej. Praca oparta o literaturę i dokumentację zbieraną przez ponad 20 lat, posiada niezwykłą wartość poznawczą i edukacyjną. Podczas spotkania autor chętnie rozmawiał z uczestnikami, odpowiadał na liczne pytania, a także wpisywał dedykacje do swojej najnowszej książki.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa bogatego dorobku autorskiego dra Emiliana Kocota,
który jest lekarzem, twórcą oddziału kardiologii w Sosnowcu i byłym ordynatorem, z zamiłowania również historykiem, założycielem i prezesem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego NIWY w Brudzowicach. W jego dorobku naukowym jest ponad 30 publikacji w prasie medycznej, około 200 referatów na zebraniach lekarzy i zjazdach naukowych, a także kilkanaście książek z historii medycyny Zagłębia Dąbrowskiego w tym historii – Brudzowic; ponad to jest autorem  patentów związanych z techniką medyczną i laureatem wielu prestiżowych nagród m. in. nagrody Magnum Meritum Pro Regionis et Urbis Sevioris.
Dr E. Kocot jest wyróżniony najwyższym w kraju medalem przyznawanym lekarzom - Gloria Medicinae i honorowany krzyżami zasług – ostatnio Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniami resortowymi, wojewódzkimi i miasta Sosnowca, a także Złotym Medalem zasługi dla kościoła sosnowieckiego. Jest członkiem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (Komandor) i Kawalerem Zakonu Jasnogórskiej Bogarodzicy.
Ofiarowane przez dra Emiliana Kocota pozycje książkowe wzbogaciły zbiory regionalne siewierskiej biblioteki. Zbiory te posiadają wielką wartość historyczną. Pozwalają poznawać przeszłość miasta i gminy, gospodarkę, a przede wszystkim ludzi, którzy żyli na  ziemi siewierskiej, pomnażali jej dorobek i wzbogacali kulturę.
Są to tytuły z pewnością warte polecenia!

18 października w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu odbyło się spotkanie autorskie z doktorem n. med. Emilianem Kocotem poświęcone brudzowianom i Brudzowicom w XIX wieku.

 

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Celina Janas, Przewodnicząca Rejonowego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Eugenia Kosteczka, Prezes Fundacji „Zamek Siewierski” im. Księstwa Siewierskiego Marian Nowacki, dr hab. n. med. Joanna Kocot, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele historii, miłośnicy ziemi siewierskiej, czytelnicy, mieszkańcy Siewierza.

Podczas niezwykle ciepłego i sympatycznego spotkania dr Emilian Kocot promował swoją najnowszą książkę O brudzowianach i Brudzowicach  w czasie zaborów 1795 – 1915. Wykład wzbogacony był prezentacją multimedialną ukazującą Brudzowice na tle historii ziemi siewierskiej. Dr Emilian Kocot – patriota promujący swoją Małą Ojczyznę - podjął się trudu obrony przed niepamięcią swojej rodzinnej miejscowości - Brudzowic i brudzowian.

Jego źródłowa praca porusza szereg interesujących wydarzeń dotyczących życia brudzowian pod zaborami i na przygraniczu. Jest źródłem wiedzy o ludziach ich obyczajach, mentalności i zmaganiach się z trudną codziennością.

Autor daje w niej dowód swojej erudycji, oczytania, a także znajomości historii, nie tylko tej regionalnej. Praca oparta o literaturę i dokumentację zbieraną przez ponad 20 lat, posiada niezwykłą wartość poznawczą i edukacyjną. Podczas spotkania autor chętnie rozmawiał z uczestnikami, odpowiadał na liczne pytania, a także wpisywał dedykacje do swojej najnowszej książki.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa bogatego dorobku autorskiego dra Emiliana Kocota, który jest lekarzem, twórcą oddziału kardiologii w Sosnowcu i byłym ordynatorem, z zamiłowania również historykiem, założycielem i prezesem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego NIWY w Brudzowicach. W jego dorobku naukowym jest ponad 30 publikacji w prasie medycznej, około 200 referatów na zebraniach lekarzy i zjazdach naukowych, a także kilkanaście książek z historii medycyny Zagłębia Dąbrowskiego w tym historii – Brudzowic; ponad to jest autorem patentów związanych z techniką medyczną i laureatem wielu prestiżowych nagród m. in. nagrody Magnum Meritum Pro Regionis et Urbis Sevioris.

Dr E. Kocot jest wyróżniony najwyższym w kraju medalem przyznawanym lekarzom - Gloria Medicinae i honorowany krzyżami zasług – ostatnio Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniami resortowymi, wojewódzkimi i miasta Sosnowca, a także Złotym Medalem zasługi dla kościoła sosnowieckiego. Jest członkiem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (Komandor) i Kawalerem Zakonu Jasnogórskiej Bogarodzicy.

Ofiarowane przez dra Emiliana Kocota pozycje książkowe wzbogaciły zbiory regionalne siewierskiej biblioteki. Zbiory te posiadają wielką wartość historyczną. Pozwalają poznawać przeszłość miasta i gminy, gospodarkę, a przede wszystkim ludzi, którzy żyli na  ziemi siewierskiej, pomnażali jej dorobek i wzbogacali kulturę.

Są to tytuły z pewnością warte polecenia!