WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Tradycyjnie, jak co roku, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Siewierzu odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika. 2 grudnia  w dwóch spotkaniach uczestniczyli uczniowie trzech klas pierwszych z Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu. Gościem specjalnym tegorocznego pasowania był Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.

 

Na wstępie uczniowie usłyszeli kilka ważnych  informacji na temat samej biblioteki, oferty, jaką ma dla czytelników i zasad poszanowania książek. Jest to wiedza niezbędna, by być czytelnikiem biblioteki.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś  przedstawił informacje na temat samej gminy, ile liczy mieszkańców, jaki zajmuje obszar, jaki posiada herb, ile liczy sołectw i ile jest w niej placówek oświatowych. Dzieci zobaczyły na zdjęciach aktualną siedzibę Burmistrza oraz wcześniejsze budynki, w których urzędowały władze miasta. Burmistrz opowiedział o Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, jakie są w nim referaty, jakie sprawy można w nim załatwić. Zapoznał ich ze swoją codzienną pracą, wspomniał o współpracy z Radą Miejską.  Dzieci odgadywały, co znajduje się w gabinecie burmistrza. Burmistrz opowiedział, w jaki sposób władze miasta  dbają o rozwój intelektualny i fizyczny dzieci oraz o ich bezpieczeństwo. Wspomniał o przygotowanej z myślą o nich ofercie sportowo-rekreacyjnej, o placach zabaw, boiskach, które już istnieją i obiektach, które jeszcze powstaną. Dzieci dowiedziały się, jakie  ich czekają sportowe niespodzianki w postaci ściany wspinaczkowej, siłowni terenowej i  innych atrakcji sportowych. Wskazał też, gdzie mogą odnaleźć informacje na temat tego, co dzieje się w Siewierzu, czyli stronie internetowej i „Kurierze Siewierskim”.

Szczególny nacisk położył na to, aby uczniowie dbali o ochronę środowiska naturalnego, segregując wspólnie z rodzicami odpady.

Motywując dzieci do nauki wspomniał o stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz ufundowanym dla najzdolniejszych uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, posiadających znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu, kultury i sztuki. Szczególną uwagę Pan Burmistrz zwrócił na rolę książki w życiu człowieka i gorąco zachęcał uczniów do czytania.

Na zakończenie wszyscy uczniowie zostali uroczyście pasowani na czytelników biblioteki i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zakładki do książek. Nie zabrakło wspólnych pamiątkowych zdjęć z gościem specjalnym Burmistrzem Miasta i Gminy Siewierz Zdzisławem Banasiem.

Mamy nadzieję, że spotkania te pozostaną na długo w pamięci dzieci, biblioteka zyska w nich wiernych czytelników, a miasto aktywnych mieszkańców, którym nie będą obce losy ich Małej Ojczyzny Siewierza.

Jolanta Jakubczyk-MGBP