WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Dnia 26 września 2014 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu odbyło się spotkanie autorskie z Mirosławem Słomczyńskim i Mieczysławem Chudzikiem, autorem i bohaterem książki „KAMERZYSTA. Telewizyjne epizody i historyczne zdrapki”.

 

Mirosław Słomczyński to rodowity siewierzanin, dziennikarz prasowy i telewizyjny, autor i współautor książek biograficznych, m.in. „Tematy i klimaty. Dziennikarskie wspominki”, „Jednej to kuźni ludzie”, „Generał z kryką”, „Od hajera do premiera”, „Pasjonat. Ciekawość życia prof. Artura Stojko, luminarza polskiej apiterapii”. Jest współtwórcą Programu Regionalnego TV Katowice i ogólnopolskich widowisk telewizyjnych. Przez trzy kadencje był członkiem Rady Programowej Oddziału TVP w Katowicach. Za zasługi dla Siewierza otrzymał z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia nagrodę MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS”.

Mieczysław Chudzik to wybitny operator filmowy, urodzony  na Grodzieńszczyźnie (obecnie Białoruś), katowiczanin z wyboru. To człowiek, który z racji wykonywanego zawodu często bywał w centrum ważnych wydarzeń regionalnych, krajowych, jak również międzynarodowych. O wiele więcej niż inni mógł zobaczyć i usłyszeć. Zajmował się opisem spraw i losów jednostek mało lub w ogóle nieznanych ogółowi społeczeństwa, a zasługujących na bliższe poznanie. Jego reportaże powstawały głównie w publicznej TVP.

Dużo podróżował z kamerą. Uczestniczył w realizacji filmów dokumentalnych m.in. w Danii, Finlandii, USA, Austrii, Nigerii, w krajach Ameryki Południowej, Chinach, Indiach, Litwie.

Obsługiwał z kamerą wizyty m.in. Leonida Breżniewa, Giscarda d’Estaing’a, Josipa Broz-Tito, Jurija Gagarina, Walentyny Tierieszkowej w Polsce. Rejestrował rozmowy ze Zbigniewem Cybulskim,  profesorem Adolfem Dygaczem, Wilhelmem Szewczykiem, realizował reportaże  z przygotowań do występów zespołu „Śląsk”. Odwiedzał z ekipą telewizyjną Alfreda Szklarskiego. Współpracował z redaktorami z niemieckiej stacji radiowo-telewizyjnej przy realizacji reportażu o Jerzym Urbanie. Filmował ostatnie, wybitne dzieło Jerzego Dudy-Gracza „Golgota Jasnogórska” oraz  operacje przeszczepienia serca przez profesora Zbigniewa Religę. Wśród licznych filmów, do których robił zdjęcia są m.in. „Mordechaj Gebirtig, czyli Bądź zdrów mój Krakowie”, „Z Gliwic do Paryża. Wojtek Pszoniak”, „Bronisław Huberman, czyli zjednoczenie Europy i skrzypce”, „Lech Majewski. Świat według Bruegela”,  „Piasek w tryby. Jastrzębie’88”, „Pekin 2008”, „Bobek. Wspomnienie o Bogumile Kobieli”, „Od Wadowic do Rzymu”.

Spotkanie w siewierskiej bibliotece poświęcone było promocji książki „KAMERZYSTA. Telewizyjne epizody i historyczne zdrapki” i miało charakter dialogu pomiędzy autorem i bohaterem książki.

Na spotkanie przybyli: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Joanna Krzykawska, radni Celina Janas i Roman Zaręba, Bernard Sołtysik, Edward Sołtysik, mieszkańcy Siewierza, nauczyciele i uczniowie  z gminnych szkół.

Spotkanie wypełniły ciekawe opowieści  o wzajemnej współpracy obu panów, wspólnie odbytych podróżach zagranicznych, które zaowocowały powstaniem filmów dokumentalnych jak n.p. „Bachczysaraj”. Mieczysław Chudzik jako anegdotę podał, że zamiast udać się w podróż poślubną, wybrał się z Mirosławem Słomczyńskim do ówczesnego ZSRR by realizować film. Opowiedział o przygodach, jakie mu się przytrafiły podczas realizacji filmów. Jedną z nich było spotkanie w buszu czarnoskórego Nigeryjczyka mówiącego po polsku. Na pytanie młodzieży, w którym z krajów podobało mu się najbardziej, operator wymienił Chiny i Amerykę Południową. Udało mu się też z kamerą przekroczyć spiżową bramę  i filmować Watykan. Wspomniał o swoich wizytach w Siewierzu i realizacji wspólnie z Mirosławem Słomczyńskim programu „Zajechał wóz do Siewierza”.

Uczestnicy spotkania obejrzeli uhonorowany wieloma nagrodami film dokumentalny, który Mieczysław Chudzik zrealizował z ulubioną reżyserką Dagmarą Drzazgą „Bez jednego drzewa las lasem zostanie” o zamordowanym przez hitlerowców księdzu Janie Masze. Film ten zrobił na widzach duże wrażenie.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa poświęcona Mirosławowi Słomczyńskiemu i Mieczysławowi Chudzikowi.

Jolanta Jakubczyk-MGBP