WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Filia biblioteczna w Wojkowicach Kościelnych jest placówką systematycznie dostosowującą się do potrzeb swoich młodych czytelników. Poza możliwością korzystania z księgozbioru i stanowisk komputerowych proponuje różnorodne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

Oprócz klasycznych lekcji bibliotecznych, biblioferii i bibliowakacji tradycją naszej filii stały się też cotygodniowe zajęcia literacko-plastyczne. Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku i zainteresowań uczestników i nawiązuje do ciekawych i aktualnych wydarzeń i świąt. I tak obchodziliśmy: „Dzień Kota”, „Dzień Pluszowego Misia”, „Dzień Matki”, „Pierwszy Dzień Wiosny”, „Walentynki” i wiele innych równie ciekawych. Wrzesień i październik to miesiące poświęcone miedzy innymi: sprzątaniu świata, obchodom „Europejskiego Dnia Ptaków” (1 października) oraz „Światowego Tygodnia Zwierząt” (4-10 października). Wpisując się w tę konwencję, odbyły się zajęcia poświęcone m.in. ochronie przyrody, naszym ulubionym zwierzakom.

 

 

2 października uczniowie klas III i IV SP oraz klasy II Gimnazjum uczestniczyli w niezwykle interesujących wykładach geograficzno-przyrodniczych „W świecie owadów i pajęczaków” z wykorzystaniem eksponatów Muzeum Historii Naturalnej. W fascynujący świat owadów i pająków wprowadziła słuchaczy Iwona Borek. Wykładowi towarzyszyła wystawa ponad 1000 barwnych i niezwykłych eksponatów. Uczniowie byli bardzo zainteresowani i entuzjastycznie reagowali na wykład, zadając wiele ciekawych i dociekliwych pytań. Mamy nadzieję, że wykład rozbudził wśród dzieci i młodzieży ciekawość poznawania świata przyrody.

Marzena Wacławek

Filia biblioteczna w Wojkowicach Kościelnych