WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Listopad to miesiąc wyjątkowy, to czas pełen zadumy, refleksji i wspomnień. To moment, w którym zwalniamy tempo codziennego życia i uświadamiamy sobie ulotność chwili. W tym miesiącu szczególnie wspominamy osoby nam bliskie. Bardzo ważne jest, by pamięć o nich utrwalać i przekazywać kolejnym pokoleniom, a nade wszystko ocalić od zapomnienia.

Kierując się tym przesłaniem pracownicy biblioteki przygotowali wieczór wspomnień o Patronie siewierskiej biblioteki – doktorze Leonie Korusiewiczu. W bieżącym roku mija bowiem 30 lat od śmierci tego wybitnego siewierzanina, patrioty, osoby niezwykle zasłużonej dla kraju i dla swojej małej ojczyzny. 15 listopada późnym popołudniem biblioteka miała przyjemność gościć Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia, Radnych Rady Miejskiej w Siewierzu, Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu Grażynę Czerwińską, rodzinę Leona Korusiewicza, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mieszkańców Siewierza.

Podczas wzruszającego wieczoru, przypomniano drogę życiową tego niezwykłego człowieka, jego zasługi dla kraju i dla Siewierza. Podkreślano silne związki ze środowiskiem siewierskim oraz bogatą działalność poza granicami kraju, między innymi we Francji i Stanach Zjednoczonych. Zwrócono uwagę na zasługi Leona Korusiewicza dla rozwoju oświaty rolniczej w Polsce międzywojennej, na jego działalność oświatową, naukową, dyplomatyczną, a także instruktorską i społeczną.

Członkowie rodziny doktora Leona Korusiewicza z wielkim sentymentem, ciepłem i wzruszeniem przypomnieli nieznane fakty, anegdoty i ciekawostki z życia Patrona. Pomimo upływu czasu pozostał w ich pamięci jako wyjątkowo uczciwy, rzetelny, pracowity, pełen skromności i pokory człowiek, którego motto życia brzmiało „być użytecznym…”.

Wieczór wspomnień uświetnił koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Małgorzaty Łazowskiej oraz Mateusza Lasatowicza z Agencji Artystycznej Violino.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa prezentująca biografię oraz dorobek autorski i naukowy doktora Leona Korusiewicza.