WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Jednym z wielu przedsięwzięć przygotowanych przez Kurię w roku w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości było zorganizowanie sympozjum pod hasłem „Szkice pamięci. Wiara i patriotyzm". Spotkanie odbyło się 20 października na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Patronat nad wydarzeniem objął Biskup Sosnowiecki JE ks. bp dr Grzegorz Kaszak, a także katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Podczas tego interesującego spotkania uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać wykładu dr. hab. Adama Dziuroka (UKSW, Warszawa) „Kościół katolicki w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie stalinizmu” oraz wykładu o „Roli i zadaniach katechezy w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży”, który wygłosił ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś (UPJPII, Kraków).

Podczas wykładu „Z Siewierza na służbę Rzeczypospolitej. Dr Leon Korusiewicz - dyplomata, historyk, patriota” dr hab. Lech Krzyżanowski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przybliżył postać wybitnego siewierzanina Leona Korusiewicza.

Dr hab. Lech Krzyżanowski przypomniał drogę życiową tego niezwykłego człowieka, jego zasługi dla kraju i dla Siewierza, zwrócił uwagę na działalność Leona Korusiewicza poza granicami kraju między innymi we Francji i Stanach Zjednoczonych. Prelegent podkreślił także osiągnięcia wybitnego siewierzanina w sferze oświatowej, naukowej i dyplomatycznej. Zwrócił uwagę na silne związki Leona Korusiewicza ze środowiskiem siewierskim, na jego patriotyzm i wielkie przywiązanie do kraju.

Swój udział w sympozjum miała również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu, która ma zaszczyt nosić imię Leona Korusiewicza. Siewierska książnica miała przyjemność zaprezentować wystawę poświęconą drodze życiowej i dorobkowi naukowemu swojego Patrona.

Dziękujemy Księdzu Markowi Cudzie Proboszczowi Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Pani Irenie Kmiecik za umożliwienie bibliotece uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Takie spotkanie to świetna okazja do wymiany doświadczeń, pogłębienia refleksji na temat patriotyzmu oraz lepszego poznania historii i postaci z nią związanych. To także dobry moment aby pamięć o wybitnych ludziach pielęgnować i przekazywać ją kolejnym pokoleniom.