WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu w 2018 roku otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w wysokości 12 000,00 zł. w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Dzięki projektowi biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o 532 woluminy. Wśród nowości wydawniczych znalazły się między innymi pozycje z literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literatura popularnonaukowa z różnych dyscyplin naukowych. Zakup nowości zrealizowano w oparciu o potrzeby i zainteresowania czytelników w różnym wieku.

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w całości w oznaczonym terminie. Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa