WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu odbyła się interesująca lekcja biblioteczna z udziałem członków kółka historycznego działającego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie i uczniów klasy I Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu pod opieką nauczyciela historii Zbigniewa Kozaka.

Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat Legionów Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej i Armii gen. Józefa Hallera. Szczególnie wiele miejsca poświęcono udziałowi siewierzan w organizacjach paramilitarnych w czasach I wojny światowej. Za pomoc w poznawaniu przeszłości posłużyły młodzieży różnorodne materiały historyczne, jakimi dysponuje biblioteka, a wiedzę utrwalili sobie  szukając odpowiedzi na  zadane polecenia i rozwiązując krzyżówkę.

Lekcji bibliotecznej towarzyszyło zwiedzanie dwóch wystaw: „Siewierscy Legioniści, Peowiacy i Hallerczycy” oraz „Drogi do niepodległości. Listopad 1918 w Zagłębiu Dąbrowskim”.

Jolanta Jakubczyk-MGBP Siewierz