WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

„Niektórzy lubią poezję. Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi, i samych poetów, będzie tych osób chyba dwie na tysiąc”.

Tym krótkim fragmentem wiersza Wisławy Szymborskiej „Niektórzy lubią poezję” rozpoczęło się w wojkowickiej bibliotece spotkanie pod hasłem „Włącz poezję”. W lekcji udział wzięły uczennice klasy piątej z kółka literackiego. Podczas zajęć dyskutowaliśmy o poezji, poznawaliśmy polskich laureatów literackiej nagrody Nobla. Następnie próbowaliśmy rozstrzygnąć kwestie: czym jest poezja, czy jest potrzebna ludziom, po co ludzie czytają poezję, jaką rolę w poezji gra wyobraźnia. Ale najważniejszym celem spotkania była próba odpowiedzi na pytanie jak zostać poetą oraz jak napisać wiersz. Próby pisarskie rozpoczęliśmy od tworzenia krótkich dwuwersowych groteskowych „lepiejów”, których formę wymyśliła wspomniana wcześniej Wisława Szymborska. I tak wśród ogólnego śmiechu i radości powstało kilka oryginalnych wierszyków. Zaś na koniec zajęć wspólnie doszliśmy do wniosku, że co prawda jak pisał Jonasz Kofta „trudno być poetą”, to sama poezja nie jest taka straszna, a „Wiersze to jeszcze jeden sposób mówienia do drugiego człowieka – i do samego siebie” jak mawiał ks. Jan Twardowski”. Celem tej lekcji było zachęcanie do czytania poezji i tworzenia własnych wierszy.

Marzena Wacławek

Filia Biblioteczna w Wojkowicach Kościelnych