Godło POLSKI

Działalność MGBP w Siewierzu.

Działalność MGBP w Siewierzu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu  i ochronie kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

- wytwarzanie materiałów informacyjnych,

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenia do domów oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

- popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

- prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,

- współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, jednostkami oświatowymi, organizacjami, towarzystwami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i regionalnych mieszkańców Gminy Siewierz,

- podejmowaniu różnorodnych działań mających na celu promocję czytelnictwa, w oparciu o potrzeby, zainteresowania i pasje dzieci, młodzieży czytelników dorosłych i osób niepełnosprawnych,

- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową, której celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz edukacja literacka i regionalna. Zadanie to jest realizowane poprzez przygotowywanie i prowadzenie lekcji bibliotecznych o różnorodnej tematyce, konkursów literackich, czytelniczych i plastycznych, warsztatów, cyklicznych zajęć literacko-plastycznych, wykładów, wystaw, pogadanek, spotkań autorskich i spotkań w ramach głośnego czytania oraz przedstawień dla najmłodszych czytelników.

Centrala


42-470 Siewierz Plac Wojska Polskiego 11

Dyrekcja, Księgowość:

tel./fax.: 326741616

Księgozbiór, Obsługa czytelników:

tel.: 326741646 

e-mail: siewierz@mgbps.pl

Filia nr 1 w Brudzowicach


42-470 Siewierz (Brudzowice),
Centrum Kulturalno – Edukacyjne
ul. Szkolna 2
Tel.: 326741834

e-mail: brudzowice@mgbps.pl

Filia nr 2 Żelisławicach


42-470 Siewierz (Żelisławice),
Remiza OSP, ul. Piastów 32
Tel.: 326743251

e-mail: zelislawice@mgbps.pl

Filia nr 3 w Wojkowicach Kościelnych


42-510 Wojkowice Kościelne,
ul. Dąbrowska 2
Tel.:326742658

e-mail: wk@mgbps.pl