Godło POLSKI

BIBLIOTECZNE KONKURSY Z OKAZJI 740 ROCZNICY NADANIA SIEWIERZOWI PRAW MIEJSKICH

W dniu 15 listopada 2016 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu odbyły się finały dwóch konkursów zorganizowanych pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia z okazji 740 rocznicy nadania Siewierzowi praw miejskich. Ich celem była popularyzacja wiedzy o regionie, utrwalenie w pamięci dzieci wydarzeń, ludzi, miejsc,  które odegrały ważną rolę w życiu Siewierza.

Gminny Konkurs Historyczny „Siewierz: 740 lat minęło” skierowany był do uczniów klas szóstych. Wzięło w nim udział 7 dwuosobowych zespołów ze wszystkich szkół z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Uczniowie przygotowywali się  do niego na podstawie wcześniej opracowanego dla nich Kalendarium Siewierskiego. Nagrody otrzymali: I miejsce: Julia Gładecka, Tymoteusz Mrzywka (SP2 Siewierz), II miejsce ex aequo: Maja Lenarcik, Maja Majewska (ZS Siewierz) i Magdalena Borówka, Wiktor Sornik (ZSP Żelisławice), III miejsce: Karolina Barczyk, Robert Paciorek (ZSP Wojkowice Kościelne), IV miejsce ex aequo: Oliwia Konecka, Julia Wędrychowicz (ZS Brudzowice) i Amelia Jakubik, Anita Piwowarczyk (ZS Siewierz), V miejsce: Alicja Matysik, Weronika Trzcionka (ZS Siewierz).

Gminny Konkurs Plastyczny „Kartka z Kalendarza: 740 lat Siewierza” skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Zadaniem do wykonania było przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej jedno z dwunastu wybranych wydarzeń z historii Siewierza. Na konkurs wpłynęło 37 prac ze szkół: SP2 Siewierz, ZS Brudzowice, ZSP Wojkowice Kościelne, ZSP Żelisławice. Jury pod przewodnictwem plastyka Lidii Zaremby nagrodziło 20 prac w ramach poszczególnych wydarzeń historycznych. Zilustrowano m.in. nadanie Siewierzowi praw miejskich, bitwę Władysława Łokietka, sprzedaż zamku, zakup Księstwa Siewierskiego, budowę ratusza, najazd Szwedów, siewierskie sądownictwo, targ, nadanie przywilejów przez króla Stanisława Augusta, wizytę cara Aleksandra I  i siewierskie wesele w XIX wieku. W ramach poszczególnych wydarzeń laureatami I miejsc zostali: Wiktoria Sarnik (ZSP Żelisławice), Agnieszka Wylon (ZS Brudzowice), Piotr Czapla (ZS Brudzowice),Mikołaj Góral (SP2 Siewierz), Andrzej Machura (ZSP Żelisławice), Dawid Kowalczyk ( ZSP Żelisławice),Zuzanna Wędrychowicz (ZS Brudzowice), Joanna Maślanka (ZS Brudzowice), Patrycja Rychlik (ZS Brudzowice), Kamil Marszałek (ZS Brudzowice), laureatami II miejsc zostali: Igor Sułkowski (ZSP Żelisławice), Bartosz Muszyński (SP2 Siewierz), Anna Nowakowska (SP2 Siewierz),Jakub Łaszczyca (ZS Brudzowice), Kacper Psonka (ZS Brudzowice). Laureatami III miejsc zostali: Julia Pawińska (SP2 Siewierz), Kamila Pordąb (SP2 Siewierz), Julia Jarmowska (ZSP Wojkowice Kościelne). Wyróżnienia otrzymali: Maria Broncel (ZSP Żelisławice), Marlena Czarnecka (ZSP Żelisławice).

Finał konkursów zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Dyrektor ZSP w Żelisławicach Ewa Stelmach, plastyk Lidia Zaremba, nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów i rodzice.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wręczył laureatom pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Uczniowie otrzymali  również mapy i smycze.  W swoim przemówieniu Burmistrz podkreślił, jak ważnym jest, aby młodzież i dzieci poznawały historię Siewierza, gdzie są ich korzenie i zwrócił uwagę, jak wiele zmian dzieje się w Siewierzu  współcześnie. Pogratulował uczniom wiedzy i talentów, nauczycielom podziękował za ich przygotowanie, a pracownikom biblioteki  za zorganizowanie konkursów.

Konkursom towarzyszyły okolicznościowe wystawy: Z dziejów Siewierza, 740 lat Siewierza widziane oczami wyobraźni dziecięcej, Dawnych wspomnień czar…

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz Panu Zdzisławowi Banasiowi za objęcie konkursów honorowym patronatem i ufundowanie nagród książkowych, nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursów, a uczniom gratulujemy wiedzy i talentów.

Jolanta Jakubczyk-MGBP

 

 

Centrala


42-470 Siewierz Plac Wojska Polskiego 11

Dyrekcja, Księgowość:

tel./fax.: 326741616

Księgozbiór, Obsługa czytelników:

tel.: 326741646 

e-mail: siewierz@mgbps.pl

Filia nr 1 w Brudzowicach


42-470 Siewierz (Brudzowice),
Centrum Kulturalno – Edukacyjne
ul. Szkolna 2
Tel.: 326741834

e-mail: brudzowice@mgbps.pl

Filia nr 2 Żelisławicach


42-470 Siewierz (Żelisławice),
Remiza OSP, ul. Piastów 32
Tel.: 326743251

e-mail: zelislawice@mgbps.pl

Filia nr 3 w Wojkowicach Kościelnych


42-510 Wojkowice Kościelne,
ul. Dąbrowska 2
Tel.:326742658

e-mail: wk@mgbps.pl