Godło POLSKI

STRAŻACKIE KONKURSY W SIEWIERSKIEJ BIBLIOTECE

Zorganizowana walka z pożarami na terenie Siewierza ma bardzo bogatą historię. Symbolem  siewierskich tradycji tej walki  jest najstarszy dzwon pożarowy z 1739 roku, znajdujący się obecnie w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Jak ciekawe są to dzieje, mogli się przekonać uczestnicy dwóch gminnych konkursów o tematyce regionalnej, które odbyły się w dniu 31 maja 2017 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu. Ich celem było wzbudzenie zainteresowania historią i współczesnością regionu i popularyzacja wiedzy dotyczącej dziejów straży pożarnej i ochrony przeciwpożarowej.


Gminny konkurs historyczny „Siewierska Straż Pożarna”  adresowany był do uczniów gimnazjum, a w indywidualnej rywalizacji  wzięło  udział 10 uczniów. Uczestnicy  konkursu rozwiązując test i krzyżówkę  wykazali się dużą wiedzą pożarniczą, a kolejne miejsca zajęli: I miejsce-Marta Góra (ZS Brudzowice),II miejsce-Jakub Kulik (ZS Siewierz), III miejsce-Kamil Klecz (ZSP Wojkowice Kościelne), pozostałe: Bartosz Polak (ZS Brudzowice), Klaudiusz Krawczyk (ZS Siewierz), Klaudia Kieras, Wiktoria Machura i Zuzanna Szczepańczyk (ZSP Żelisławice), Bartosz Brzyski (ZS Brudzowice),Filip Kułach (ZS Siewierz).
Gminny konkurs plastyczny „Jak to ze strażą pożarną dawniej było…” skierowany był do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej remizę strażacką wraz z wyposażeniem lub akcję gaszenia pożaru na początku XX w., gdy powstała OSP Siewierz, widziane oczami wyobraźni dziecięcej. Na konkurs wpłynęło 18 prac, które oceniło jury pod przewodnictwem plastyka Lidii Zaremby.  W kategorii klas IV kolejne miejsca zajęli: I miejsce-Małgorzata Broncel (ZSP Żelisławice), II miejsce-Andrzej Machura (ZSP Żelisławice), III miejsce ex aequo Karen Gibałka (SP2 Siewierz) i Mateusz Rajczyk (ZSP Żelisławice). W kategorii klas VI następujące miejsca zajęli: I miejsce ex aequo Sandra Brzozowska  (ZS Siewierz) i Zuzanna Rychter (SP 2 Siewierz), II miejsce ex aequo Maria Broncel (ZSP Żelisławice) i Anna Nowakowska (SP2 Siewierz), III miejsce ex aequo Julia Felis (ZS Siewierz) i Wiktoria Nowak (ZS Siewierz), wyróżnienie Wiktoria Widawska (ZS Siewierz).
Uroczysty finał konkursów o historii straży pożarnej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Komendant gminny ds. ochrony przeciwpożarowej Andrzej Machura, Prezes OSP Siewierz  Stanisław Czerwiński wraz ze strażakami Stanisławem Kacikiem i Marcinem Jaworskim, Dyrektor  ZSP w Żelisławicach Ewa Stelmach, Wicedyrektor ZS w Brudzowicach Grażyna Kocot, nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.
Komendant gminny ds. ochrony przeciwpożarowej Andrzej Machura w swojej prelekcji  przedstawił m.in. zadania straży pożarnej, różnice między ochotniczą i zawodową strażą pożarną, strukturę  straży na terenie gminy. Omówił też  dawny i obecny sprzęt  strażacki i różne rodzaje umundurowania, które zaprezentowali strażacy.
Prezes OSP Siewierz Stanisław Czerwiński pokazał wszystkim „perełkę” strażacką tj. kronikę,  w której odnotowywano na początku XX wieku ważne wydarzenia z dziejów siewierskiej straży, jak m.in. nadanie  OSP Siewierz sztandaru.
Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, które wręczył Burmistrz Miasta  i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Na zakończenie Burmistrz w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na  ważną rolę straży pożarnej w życiu mieszkańców, podkreślając, że jest to służba społeczna, a najważniejszym zadaniem strażaków jest misja służenia człowiekowi w potrzebie. Dziękując młodzieży za udział w konkursach zachęcał ich do wstępowania do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych istniejących na terenie Miasta i Gminy Siewierz.
W bibliotece można obejrzeć wystawę „Strażackich wspomnień czar…”, na której zaprezentowano fotografie z różnych okresów działalności straży i wiele interesujących materiałów źródłowych  ukazujących bogatą historię siewierskiej straży pożarnej.
Laureatom konkursów gratulujemy zdobytej wiedzy historycznej  i talentów plastycznych, a nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursów.
 Dziękujemy wszystkim osobom, które udostępniły materiały źródłowe  oraz pomogły w przygotowaniu prezentacji i wystaw poświęconych dziejom siewierskiego pożarnictwa.


Jolanta Jakubczyk-MGBP

 

Centrala


42-470 Siewierz Plac Wojska Polskiego 11

Dyrekcja, Księgowość:

tel./fax.: 326741616

Księgozbiór, Obsługa czytelników:

tel.: 326741646 

e-mail: siewierz@mgbps.pl

Filia nr 1 w Brudzowicach


42-470 Siewierz (Brudzowice),
Centrum Kulturalno – Edukacyjne
ul. Szkolna 2
Tel.: 326741834

e-mail: brudzowice@mgbps.pl

Filia nr 2 Żelisławicach


42-470 Siewierz (Żelisławice),
Remiza OSP, ul. Piastów 32
Tel.: 326743251

e-mail: zelislawice@mgbps.pl

Filia nr 3 w Wojkowicach Kościelnych


42-510 Wojkowice Kościelne,
ul. Dąbrowska 2
Tel.:326742658

e-mail: wk@mgbps.pl