Godło POLSKI

GMINNE KONKURSY O KOŚCIELE ŚW. MARCINA W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH W SIEWIERSKIEJ BIBLIOTECE

Jednym z najstarszych zabytków sakralnych w Gminie Siewierz jest kościół św. Marcina w Wojkowicach Kościelnych. Kościół ten zasługuje na szczególną uwagę, gdyż m.in. jest jedynym Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi w Polsce, posiada najstarszy zabytek ludwisarstwa w Polsce - lawaterz (umywalnię kapłańską), cenny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym, przywieziony do wojkowickiego kościoła w 1625 r.

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu odbyły się finały dwóch konkursów poświęconych wojkowickiemu sanktuarium. Ich celem była popularyzacja wiedzy o regionie, regionalnej sztuce sakralnej, promocja wojkowickiego kościoła, pogłębianie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań literackich wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs historyczny ”Nasze Kulturowe dziedzictwo: Kościół św. Marcina w Wojkowicach Kościelnych” adresowany był do uczniów klas siódmych szkół podstawowych. Współzawodniczyło w nim 7 dwuosobowych zespołów  ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Uczestnicy, zapoznawszy się wcześniej ze specjalnie przygotowanym dla nich materiałem historycznym, rozwiązywali test i krzyżówkę. Kolejne miejsca w konkursie zajęli: I miejsce - Wojciech Góra, Julia Stolingwa (SP Brudzowice); II miejsce (ex aequo) - Wiktoria Lis, Alicja Matysik (SP Siewierz) i Aleksandra Stępień, Wiktoria Lis (ZSP Wojkowice Kościelne); III miejsce - Aleksandra Gocyła, Dawid Kowalczyk (ZSP Żelisławice); IV miejsce - Julia Gładecka, Tymoteusz Mrzywka (SP2 Siewierz), V miejsce- Maja Lenarcik, Maja Majewska (SP Siewierz); VI miejsce - Jakub Kubisa, Patryk Wieczorek (SP Siewierz).

W konkursie literackim „Tajemnice wojkowickiego sanktuarium” zadaniem uczniów klas IV-VII szkół podstawowych było napisanie legendy o kościele, a uczniów klas II i III Gimnazjum wymyślenie opowiadania detektywistycznego. Uczniowie wykazali się wspaniałymi talentami literackimi. Ciekawie tytułując i pisząc swoje czy to legendy, czy opowiadania detektywistyczne, w interesujący sposób wplatali zdobytą wiedzę o kościele wojkowickim.  W kategorii legenda kolejne miejsca zajęli: I miejsce - Aleksandra Jamróz (SP Siewierz); II miejsce (ex aequo) - Natalia Wrocławska (SP Siewierz), Aleksandra Stępień (ZSP Wojkowice Kośc.); III miejsce-(ex aequo) - Wiktoria Lis (ZSP Wojkowice Kośc.) i Tomasz Machura (ZSP Żelisławice); Wyróżnienia: Karolina Barczyk (ZSP Wojkowice Kośc.), Oliwia Bryszkowska (SP Siewierz), Maria Waloch (SP Siewierz).

W kategorii opowiadanie detektywistyczne laureatkami zostały: I miejsce (ex aequo): Magdalena Kołodziej i Emilia Machura (Oddziały gimnazjalne w SP Siewierz); II miejsce - Martyna Gołda Oddziały gimnazjalne w SP Siewierz), III miejsce - Zuzanna Chyczewska (Oddziały gimnazjalne w SP Siewierz); wyróżnienia: Weronika Drabek i Roksana Łukasik (Oddziały gimnazjalne w SP Siewierz).

Finał gminnych konkursów zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Krzykawska, proboszcz parafii św. Marcina w Wojkowicach Kościelnych ksiądz Stanisław Pala, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Brudzowicach Grażyna Kocot, nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów, mieszkańcy Gminy Siewierz.

Wszyscy laureaci konkursów otrzymali przepiękne wydania albumowe. Laureatom konkursu historycznego dyplomy i nagrody książkowe wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.

Laureaci konkursu literackiego otrzymali  pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, które ufundował i wręczył proboszcz Kościoła św. Marcina w Wojkowicach Kościelnych ksiądz Stanisław Pala.

Uczestnicy spotkania wysłuchali fragmentu kroniki ks. Wacława Stępnia opisującej pożar świątyni i legendę jednej z laureatek konkursu. Ksiądz Stanisław Pala podzielił się  interesującymi wiadomościami na temat historii wojkowickiego kościoła. Pogratulował uczniom talentów i podziękował za zorganizowanie konkursów i wystawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś przemawiając na spotkaniu podkreślił, że Miasto i Gmina Siewierz są bogate w zabytki zasługujące na zainteresowanie. Podkreślił, że siewierska biblioteka, posiadając bogaty księgozbiór regionalny, od lat przybliża dzieciom i młodzieży wiedzę o historii regionu. Podziękował laureatom za udział w konkursach, nauczycielom za przygotowanie uczniów, a bibliotece za zorganizowanie konkursów.

W bibliotece można zobaczyć wystawę poświęconą historii i współczesności wojkowickiego kościoła. Zostały na niej  zaprezentowane różne źródła informacji: stare  i współczesne fotografie, ukazujące to wszystko, co zasługuje w tym sanktuarium na uwagę, wydawnictwa popularnonaukowe, artykuły z czasopism, ciekawostki, fragmenty kroniki parafialnej.

Dziękujemy księdzu Stanisławowi Pali za ufundowanie nagród książkowych w konkursie literackim i pomoc przy organizacji konkursów. Laureatom gratulujemy zdobytej wiedzy historycznej  i talentów literackich i życzymy dalszych sukcesów.

Jolanta Jakubczyk-MGBP

Centrala


42-470 Siewierz Plac Wojska Polskiego 11

Dyrekcja, Księgowość:

tel./fax.: 326741616

Księgozbiór, Obsługa czytelników:

tel.: 326741646 

e-mail: siewierz@mgbps.pl

Filia nr 1 w Brudzowicach


42-470 Siewierz (Brudzowice),
Centrum Kulturalno – Edukacyjne
ul. Szkolna 2
Tel.: 326741834

e-mail: brudzowice@mgbps.pl

Filia nr 2 Żelisławicach


42-470 Siewierz (Żelisławice),
Remiza OSP, ul. Piastów 32
Tel.: 326743251

e-mail: zelislawice@mgbps.pl

Filia nr 3 w Wojkowicach Kościelnych


42-510 Wojkowice Kościelne,
ul. Dąbrowska 2
Tel.:326742658

e-mail: wk@mgbps.pl