Godło POLSKI

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY I SPOTKANIE RODZIN SIEWIERSKICH LEGIONISTÓW, PEOWIAKÓW I HALLERCZYKÓW W BIBLIOTECE.

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości stały się okazją do przypomnienia młodzieży i mieszkańcom Miasta i Gminy Siewierz o udziale siewierzan w formacjach militarnych w czasach I wojny światowej.

W dniu 17 października 2018 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu odbył się gminny konkurs historyczny „Siewierscy Legioniści, Peowiacy i Hallerczycy” połączony ze spotkaniem rodzin siewierskich Legionistów, Peowiaków i Hallerczyków.

Konkurs był adresowany do uczniów klas ósmych i wzięło w nim udział 5 trzyosobowych zespołów ze wszystkich szkół z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Jego celem było kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i zainteresowań historią Ojczyzny i naszego regionu.  Uczniowie pogłębili swoją wiedzę do konkursu na podstawie wcześniej opracowanych dla nich  materiałów  historycznych. Wykazali się dużą wiedzą i dobrym przygotowaniem.

W drużynowej rywalizacji kolejne miejsca zajęli: I miejsce - Wojciech Góra, Oliwia Konecka, Julia Stolingwa (SP Brudzowice); II miejsce - Magdalena Borówka, Dawid Kowalczyk, Wiktor Sornik (SP Żelisławice); III miejsce ex aequo - Mateusz Bal, Julia Gładecka , Tymoteusz Mrzywka (SP 2 Siewierz) i Karolina Barczyk, Kinga Gawron, Robert Paciorek (ZSP Wojkowice Kościelne); IV miejsce - Mateusz Baprowski, Wiktoria Lis, Alicja Matysik (SP Siewierz).

Na uroczysty finał konkursu przybyli: Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Siewierz Urszula Radziwołek, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Joanna Krzykawska, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach Ewa Stelmach, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Brudzowicach Grażyna Kocot, nauczyciele, przedstawiciele rodzin siewierskich Legionistów, Peowiaków i Hallerczyków.

Spotkanie upłynęło w ciepłej i sympatycznej atmosferze. Był wspólny śpiew pieśni „My, Pierwsza Brygada”, opowieści o życiu w Legionach i dzielenie się wspomnieniami o walczących o niepodległość  przodkach, którymi z młodzieżą podzielili się przedstawiciele rodzin obecni na spotkaniu.

Konkursowi towarzyszyła wystawa poświęcona Legionistom, Peowiakom i Hallerczykom, na której znalazło się wiele ciekawych zdjęć, dokumentów, książek, czasopism  i pamiątek rodzinnych ze zbiorów potomków siewierzan walczących o niepodległość i Czesława Banasia z Mierzęcic dotyczące Hallerczyków.

Na zakończenie laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i interesujące nagrody książkowe o tematyce historycznej, które wręczyła Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Siewierz Urszula Radziwołek. Nie zabrakło również wspólnego, pokoleniowego zdjęcia.

Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu, a młodzieży biorącej udział w konkursie gratulujemy zdobytej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do przedstawicieli rodzin siewierskich Legionistów, Peowiaków i Hallerczyków za przybycie na spotkanie, udostępnienie pamiątek rodzinnych i podzielenie się wspomnieniami.

Dziękujemy Czesławowi Banasiowi za udostępnienie zbiorów poświęconych Armii Generała Józefa Hallera.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy poświęconej siewierskim Legionistom, Peowiakom i Hallerczykom.

Jolanta Jakubczyk - MGBP Siewierz

 

 

 

Centrala


42-470 Siewierz Plac Wojska Polskiego 11

Dyrekcja, Księgowość:

tel./fax.: 326741616

Księgozbiór, Obsługa czytelników:

tel.: 326741646 

e-mail: siewierz@mgbps.pl

Filia nr 1 w Brudzowicach


42-470 Siewierz (Brudzowice),
Centrum Kulturalno – Edukacyjne
ul. Szkolna 2
Tel.: 326741834

e-mail: brudzowice@mgbps.pl

Filia nr 2 Żelisławicach


42-470 Siewierz (Żelisławice),
Remiza OSP, ul. Piastów 32
Tel.: 326743251

e-mail: zelislawice@mgbps.pl

Filia nr 3 w Wojkowicach Kościelnych


42-510 Wojkowice Kościelne,
ul. Dąbrowska 2
Tel.:326742658

e-mail: wk@mgbps.pl