WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

„Teraz Twój czas” pod takim hasłem w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” odbyły się wakacyjne spotkania w filii bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych. Zajęcia odbywały się w poniedziałki, wtorki i środy w godz. od 15 do 17 i cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. Ogółem odbyło się 19 spotkań, w których uczestniczyło 30 dzieci, a łączna frekwencja wyniosła 182 odwiedzin.

Tematyka i poziom merytoryczny spotkań była dostosowana do wieku uczestników. Najważniejszym celem spotkań było uświadomienie dzieciom, że wolny czas można spędzić bezpiecznie i zdrowo. Odbyło się wiele pogadanek dotyczących aktywnego spędzania wolnego czasu, bezpieczeństwa w sieci, prawidłowego zachowania się nad wodą, promujących i kształtujących zdrowy styl życia oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo: „Jak dbać o swoje zdrowie”, „Zdrowie na talerzu”, „Ruch to zdrowie”, „Bezpiecznie nad wodą”, „Pierwsza pomoc”, „Stop uzależnieniom”. Podczas zajęć dzieci poznawały i utrwalały sobie numery alarmowe, poznawały zasady zachowania się podczas kontaktu z osobami nieznajomymi. Podczas zajęć poświęconych tematyce zdrowotnej dzieci uczyły się jak się właściwe odżywiać, co im szkodzi, a co nie. Uświadamiały sobie również jak zgubny wpływ na ich organizm mają wszelkiego rodzaju używki. Dowiadywały się, na czym polega niebezpieczeństwo używek, jakie są konsekwnecje sięgania po nie, a w końcu jak ich unikać. Mottem tych zajęć było hasło „Żyjemy zdrowo – używkom mówimy stop”. Była również mowa o tym jak ważna jest sprawność fizyczna i w jaki sposób dbać o nią. Podczas tych zajęć uczestnicy brali udział w zabawach z wykorzystaniem technik Klanzy, grali w gry, skakali na skakankach, kręcili hula-hopem, „gimnastykowali” się na „wygibajtusie”, czyli w ruchu spędzali czas pomiędzy zajęciami plastycznymi i literackimi.


Podobnie jak w ubiegłym roku dzieci uczestniczyły w spotkaniu z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą z Wojkowic Kościelnych. Młodzi strażacy zaprezentowali pełen bojowy strój strażacki, który dzieci ku swojemu zadowoleniu mogły przymierzać. Uczestnicy zapoznali się również z pełnym wyposażeniem wozu strażackiego. Największym zainteresowaniem cieszył się sprzęt do udzielania pierwszej pomocy czyli nosze i apteczka wozu bojowego. Dzieci miały okazję wystąpić w roli poszkodowanych, którym udzielona została pierwsza pomoc. Ponadto strażacy zaprezentowali się w pokazowej akcji gaszenia fikcyjnego pożaru. Była również mowa o zachowaniu bezpieczeństwa w kontakcie z ogniem i sposobie zachowania się podczas pożaru.

Z kolei zaproszony funkcjonariusz policji opowiadał o bezpieczeństwie na drodze, podczas jazdy na rowerze, jak się zachować w kontaktach z nieznajomymi. Szczególną uwagę poświęcił problemowi bezpieczeństwa w sieci. Uczulał i zwracał uwagę dzieci na zagrożenia, jakie czyhają na nie w Internecie. Uczył, jak bezpiecznie korzystać z komputera w sieci. Pan policjant dużą radość sprawił dzieciom, prezentując się w mundurze oraz pokazując przyniesione ze sobą akcesoria policyjne: czapki, pałki, pistolet pokazowy i kajdanki, w które prawie każde dziecko zostało „zakute”. Śmiechu i radości nie było końca.

Podczas jednych z kolejnych zajęć odbyło się spotkanie w ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Przeczyc. Ratownicy uczyli zasad zachowania się nad wodą i w wodzie, mówili, co należy robić w razie zagrożenia zdrowia lub życia, o zachowaniu czystości, o pracy ratowników WOPR. Zaprezentowali również podstawowy sprzęt ratowniczy (kapok, koło ratunkowe, bojkę, rzutki), uczyli kiedy i w jaki sposób właściwie z nich korzystać. Największą atrakcją spotkania była prezentacja łódki ratunkowej WOPR. Dzieci miały okazję wejść do łódki, zapoznać się z jej wyposażeniem i zasiąść za jej sterami. Na koniec spotkania była wspólna rozmowa o pracy ratowników, zachowaniu się i bezpieczeństwie nad wodą.

Podczas wszystkich spotkań dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści gości, bardzo chętnie zadawały pytania i brały czynny udział w praktycznych prezentacjach i pokazach.

Dopełnieniem tematycznych pogadanek było głośne czytanie różnego rodzaju tekstów nawiązujących do tematyki zdrowia i bezpieczeństwa. Z kolei podczas zajęć plastycznych powstało wiele ciekawych prac dotyczących zachowania i kształtowania zdrowego trybu życia takich jak: plakat „Zachowaj trzeźwy umysł”, piramidy żywieniowe, plakaty „bezpiecznie nad wodą”, „zdrowie na talerzu – ulubione warzywa i owoce”, „nasz przyjaciel policjant”, „dzielni strażacy” i wiele innych, które można obejrzeć w filii bibliotecznej.

Na zakończenie wakacyjnych spotkań wszyscy otrzymali dyplom uczestnika kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz książkowe nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia.

MGBP Marzena Wacławek

{morfeo 125}