WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed współczesnymi bibliotekami nowe wyzwania, które wpływają na ich role w środowisku oraz kształtują nowe oblicze bibliotek i ich zadań.

 

 

O funkcji biblioteki we współczesnym świecie rozmawiano podczas V Forum Bibliotek Samorządowych Powiatu Będzińskiego. Edukacyjna działalność bibliotek wiąże się z całą ich strukturą. Biblioteka zaspokaja  potrzeby edukacyjne użytkowników, zapewnia dostęp do informacji i materiałów własnych, doskonali umiejętność korzystania z aparatu informacyjnego, buduje przyjazne użytkownikowi narzędzia wyszukiwania informacji.  Dyrektor ds. Bibliotek Samorządowych Biblioteki Śląskiej w Katowicach Pani Maria Gutowska w bardzo interesujący sposób przedstawiła misję Biblioteki Śląskiej, działalność wydawniczą instytucji oraz prowadzone formy upowszechniania wiedzy.

Bibliotekarze Książnicy będzińskiej, natomiast, ukazali MiPBP jako miejsce zdobywania wiedzy i integracji społeczno-kulturalnej. Podczas prezentacji podkreślano edukacyjną funkcję bibliotek oraz starania pracowników aby biblioteki były zawsze miejscem przyjaznym dla czytelnika.

Podczas forum swoją działalność zaprezentowała Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach.

Do współpracy w zorganizowaniu tegorocznego Forum, Dyrektor MiPBP w Będzinie

Pani Bożena Staszewska, oprócz bibliotek powiatowych, zaprosiła także wybrane stowarzyszenia i inicjatywy pozarządowe upowszechniające kulturę w regionie.

Siewierska biblioteka miała przyjemność zaprezentować na tegorocznym Forum wystawę

Biblioteka Publiczna Miejscem Zdobywania Wiedzy i Integracji Społeczno – Kulturalnej.

Wystawy przygotowana przez biblioteki powiatu będzińskiego wzbudziły ogromne zainteresowanie i uznanie wśród uczestników Forum.

Tego rodzaju spotkanie to nowe, interesujące doświadczenie, dające możliwość konfrontacji potencjału i możliwości współczesnego bibliotekarstwa. To nowe pomysły, ciekawe rozwiązania i inicjatywy dążące do podejmowania działań upowszechniających kulturę.

 MGBP