WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

W czasie wakacji w Filii Bibliotecznej nr 1 w Brudzowicach odbywały się letnie warsztaty  pod hasłem „ Czego nie wiecie o Fryderyku Chopinie”? Podczas kilkunastu spotkań organizowane były różnego rodzaju zajęcia plastyczno-literackie, w trakcie których dzieci wykazały się różnymi zdolnościami i umiejętnościami.

W związku z obchodami Roku Chopinowskiego odbył się konkurs rysunkowy pt. „Portret Fryderyka Chopina” w którym pierwsze miejsce zajęła Olga Urbańczyk uczennica ZS  w Brudzowicach. W czasie warsztatów miał również miejsce konkurs o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, w którym dzieci i młodzież wykazały się dużą wiedzą  o kompozytorze. Powstał także piękny plakat przedstawiający życie i twórczość wybitnego twórcy, który ozdobił wnętrze biblioteki. Wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zabawach słownych, intelektualnych oraz grach planszowych. Nie zabrakło również rozwiązywania krzyżówek i zagadek. Dużym zainteresowaniem cieszyły się  projekcje filmów „Kochaj i tańcz” oraz „Wyspa”.  W zajęciach uczestniczyło 14 mieszkańców Brudzowic i Dziewek, a ogólna frekwencja wyniosła 57 osób w przeciągu trzech tygodni.
Na zakończenie wakacyjnych spotkań wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Opracowała: Paulina Peterek

{morfeo 16}