WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE


W Filii Bibliotecznej w Brudzowicach od początku roku szkolnego  odbyło się  szereg lekcji oraz  wydarzeń bibliotecznych.

W dniu 6 października 2011 r. w życiu placówki miało miejsce podniosłe wydarzenie.   W Zespole Szkół w Brudzowicach odbyło się BAJKOWE PASOWANIE NA CZYTELNIKA.  W pasowaniu brało udział  trzynastu uczniów klasy I szkoły podstawowej. Kandydaci na czytelników z dużym zainteresowaniem  śledzili  przedstawione  przez bibliotekarza informacje dotyczące funkcjonowania biblioteki  w Brudzowicach oraz  zasad korzystania z placówki. Uczniowie rozwiązywali bajkowe zagadki  i  z wielką niecierpliwością czekali na najważniejszy moment, moment pasowania.  Młodzi czytelnicy powtórzyli za bibliotekarzem tekst przyrzeczenia, a następnie każdy z  uczniów otrzymał dyplom pasowania na czytelnika oraz upominek.


Lekcje biblioteczne przeprowadzone w starszych klasach dotyczyły różnej tematyki, m. in. „Książka moim przyjacielem”, „Kochajmy zwierzęta – te duże i te małe” czy „Życie i twórczość Jana Brzechwy”. Uczniowie brali czynny udział w zajęciach. Wyszukiwali potrzebne informacje, rozwiązywali testy, czytali wiersze  oraz przygotowali sympatyczne maskotki.

W związku z rokiem Czesława Miłosza odbył się  konkurs dotyczący życia i twórczości tego znanego poety. Uczniowie III klasy gimnazjum zostali zapoznani z najważniejszymi faktami z życia Czesława Miłosza. Przyswojona wiedza została ugruntowana  w quizie  „Jeden z dziesięciu”.  Trudno było wyłonić zwycięzcę, gdyż poziom był bardzo wyrównany.

Z kolei w klasie VI został przeprowadzony konkurs klasowy „Mały omnibus książkowy”. Pytania dotyczyły różnych dziedzin wiedzy.  Omnibusem została Klaudia Łabuś, która zabłysła ogromną wiedzą, za co została nagrodzona słodkim upominkiem.

Wszystkie zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów - czytelników    i przyczyniły się do większego zainteresowania książką. Filia  w Brudzowicach serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych  do zapoznania się z bogatym księgozbiorem  oraz do korzystania z bezpłatnego Internetu.

 

 {morfeo 45}