WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE


Z ogromną  radością i satysfakcją pragniemy  podzielić się z Państwem niezwykle miłą informacją.  W ostatnim czasie biblioteka w Siewierzu została doceniona nie tylko  w  województwie, ale nawet w kraju. Gmina Siewierz wraz z biblioteką znalazły się  na II miejscu w  "Rankingu Bibliotek" organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita"     we współpracy z Instytutem Książki.  Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów miało miejsce  podczas Targów "Gmina"  w Poznaniu. Uroczystości towarzyszyła bardzo interesująca debata pt. " Biblioteka gminna - mądra inwestycja w kulturę", z udziałem Grzegorza Gaudena (Instytut Książki), Jacka  Wojnarowskiego (Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności) oraz przedstawicieli redakcji dziennika "Rzeczpospolita".


III miejsce (pierwszego nie przyznano, a drugie zdobyły ex aequo biblioteki w Łazach i Gierałtowicach - gratulujemy!) książnica zajęła w konkursie ogłoszonym  przez Bibliotekę Śląską  "Gminne Koalicje na Rzecz Rozwoju Bibliotek" zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek". Placówka otrzymała nagrodę rzeczową o wartości 3 000 zł. Podczas II Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek  w województwie Śląskim "Koalicje biblioteczne. Od codzienności do sukcesu" uczestnicy mogli wysłuchać niezwykle interesującego wykładu Wojciecha Kłosowskiego "Biblioteka jako wyspa szans - jak budować wokół biblioteki partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego", a także obejrzeć prezentacje multimedialne przygotowane przez instruktora powiatu tarnogórskiego oraz pracowników nagrodzonych bibliotek. Podczas pięknej uroczystości Dyrektor Biblioteki Śląskiej  prof. zw. dr hab. Jan Malicki wręczył dyrektorom bibliotek, które znalazły się w pierwszej dwudziestce w rankingu Rzeczpospolitej (Czechowice Dziedzice, Siewierz, Mierzęcice) pamiątkowe medale oraz dyplomy gratulacyjne.

Dyrektor Biblioteki Śląskiej serdecznie pogratulował laureatom i powiedział, że takie wyróżnienie to powód do dumy nie tylko dla miasta i biblioteki, ale także dla całej społeczności bibliotekarskiej naszego województwa, a na dyplomach  gratulacyjnych znalazły się piękne słowa "biblioteka to instytucja, która stanowi okno na świat, jest promotorem kultury i wiedzy". Listy gratulacyjne otrzymali także burmistrzowie i wójtowie gmin, w których działają nagrodzone biblioteki.

Wyróżnione biblioteki otrzymały również gratulacje z rąk Przewodniczącej Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Sylwii Błaszczyk.

 Ogromnym wyróżnieniem było wysokie miejsce pracownika Filii Bibliotecznej  nr 1 w Brudzowicach. Paulina Peterek znalazła się na ogólnopolskiej liście 20 nagrodzonych bibliotekarzy za pracę przygotowaną w ramach 1. Kryminalnej Konferencji Bibliotekarzy organizowanej przez Miasto Wrocław, Instytut Książki  i Wydawnictwo EMG w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału - Wrocław 2011. Nagrodą był udział w bezpłatnej    3 dniowej Konferencji  w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu w dniach 24 - 27 listopada. Celem konferencji i warsztatów było poszerzenie wiedzy bibliotekarzy  o historii powieści kryminalnej i o jej obecnym stanie, wymiana doświadczeń, a także spotkania ze znanymi poetami, dziennikarzami, pisarzami (również rodem z Niemiec, Hiszpanii czy Szwecji), a także promocja bibliotek, w tym działalności siewierskiej książnicy.

Serdecznie dziękuję wszystkim tym z Państwa, z którymi  mieliśmy zaszczyt i przyjemność pracować w mijającym roku przy realizacji programów, projektów i innych przedsięwzięć.

Na  zbliżający się Nowy Rok życzę wszelkiej pomyślności, aby był to rok dobry, szczęśliwy, spełnił osobiste marzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji   z własnych dokonań.

W imieniu Pracowników i swoim

Magdalena Szlachta


{morfeo 48}

{morfeo 50}