WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

W kwietniu przypada największe święto ekologiczne świata – Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych  w społeczeństwie.

To dobry moment na zorganizowanie spektakularnych działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a także propagowanie takich postaw i zachowań, które będą przyjazne środowisku naturalnemu oraz zdrowiu obecnych i przyszłych pokoleń.   W ramach wychowania do poszanowania świata przyrody biblioteka zaprosiła dzieci i młodzież na niezwykle interesujące wykłady przyrodniczo – geograficzne z wykorzystaniem eksponatów Muzeum Historii Naturalnej. W fascynujący świat przyrody wprowadziła słuchaczy p. Iwona Borek pracownik Państwowej Akademii Nauk w Krakowie. Wykładom towarzyszyła barwna wystawa prezentująca prawie 1500 eksponatów z prywatnych zbiorów skamieniałości.

 

Młodzież uczestnicząca w tych niecodziennych zajęciach miała okazję poznać tajemnice owadów i pajęczaków, wysłuchać ciekawostek o życiu  motyli, wzbogacić wiedzę na temat życia i zwyczajów tych pięknych i pożytecznych zwierząt. Podczas wykładów mowa była również o konieczności poszanowania środowiska naturalnego oraz podejmowaniu rozważnych działań dla dobra człowieka  i otaczającej go przyrody.

W dwóch wykładach wzięło udział ponad 100 uczniów.

Mamy nadzieję, że spotkania poświęcone odkrywaniu niezwykłego świata przyrody na długo pozostaną w pamięci młodych czytelników i będą zachętą do sięgania po literaturę przyrodniczą.

MGBP – M. Szlachta