WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu była uczestnikiem I rundy Programu Rozwoju Bibliotek.  W tym czasie placówki biblioteczne zorganizowały wiele ciekawych inicjatyw. Bibliotekarze przeszli cykl szkoleń, podczas których uzyskali wiedzę prawie z każdej dziedziny życia.

Przystąpienie do Programu wzmocniło potencjał placówek i zapewniło mieszkańcom bezpłatny dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Biblioteka wraz z filiami otrzymała sprzęt o wartości 31 236,64 zł. Fundusze te pochodzą z grantu przekazanego Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates.

W ramach PRB biblioteka zrealizowała między innymi: projekt „Siewierz miasto sercu bliskie – eksperyment z historią” przygotowany w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”, wydała publikację prezentującą prace nagrodzone w Konkursie „Znane i nieznane miejsca ukochane”, przygotowała spotkania w ramach minigrantu „Podaj dalej” z instruktorami Biblioteki Śląskiej, dyrektorami i pracownikami bibliotek partnerskich z Mierzęcic, Psar i Wojkowic, z którymi to siewierska placówka miała przyjemność współpracować w ramach Programu.

Podczas trwania Programu biblioteka została dwa razy uhonorowana nagrodami rzeczowymi na łączną kwotę 7000,00 zł. za realizację projektów w ramach kolejnych edycji Konkursu „Gminne Koalicje na Rzecz Rozwoju Bibliotek”, ogłoszonych przez Bibliotekę Śląską.

Obecnie biblioteka to nie tylko książki (choć placówki biblioteczne zawsze na nich będą bazować), ale także Internet, bogata oferta kulturalna, przestrzeń, która łączy w sobie to, co najlepsze – rodzinną atmosferę, możliwość poznania nowych osób, bycia razem z innymi ludźmi. Biblioteka jest otwarta dla każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia czy dochodów. Jest świetnym miejscem spotkań, nauki, relaksu i odpoczynku. Jest miejscem otwartym na rozwój intelektualny i miejscem preferującym kreatywność mieszkańców. Każdy może tu rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a placówki biblioteczne starają się dopasować ofertę do oczekiwań użytkowników.

Serdecznie dziękuję wszystkim Tym z Państwa, z którymi biblioteka miała zaszczyt i przyjemność współpracować w ramach PRB oraz w ramach Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Bibliotek. Warto było uczestniczyć w tym Programie. Warto było podjąć trud, nawiązać kontakty z wieloma ciekawymi ludźmi, których wiedza i mądrość dają energię do codziennego działania.

MGBP – M. Szlachta