WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów udzia_siew oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów udzia_siew oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

 13 listopada w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie odbyło się X Forum Bibliotekarzy Samorządowych Powiatu Będzińskiego. 

Ideą forum było ukazanie współczesnej biblioteki, ważnego miejsca publicznego opartego na idei dzielenia się i swobodnego udostępniania swoich zasobów. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wykładu dra Łukasza Hajduka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który mówił o bibliotece w czasoprzestrzeni miasta, wystąpienia Tomasza Zięby z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach prezentującego proces budowania relacji biblioteki z otoczeniem społecznym, a także obejrzeć prezentację przygotowaną przez MiPBP w Będzinie Biblioteka - centrum usług społecznych. Bibliotekarze zapoznali się także z niezwykle interesującą publikacją Kanon Turystyczno-Krajoznawczy Powiatu Będzińskiego, którą zaprezentował Krzysztof Kozieł ze Starostwa Powiatowego w Będzinie. Jubileuszowemu Forum, towarzyszyła prezentacja działalności bibliotek samorządowych z Bobrownik, Mierzęcic, Wojkowic, Sławkowa i Siewierza. Siewierska placówka zaprezentowała wystawę poświęconą działalności biblioteki na rzecz dzieci i młodzieży, na którą to wystawę złożyły się piękne prace literackie i plastyczne przygotowane przez młodych czytelników w ramach gminnych konkursów oraz rozmaitych spotkań i lekcji bibliotecznych o różnorodnej tematyce.

Forum było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowatorskimi metodami pracy bibliotek ze współczesnym czytelnikiem.

MGBP

{gallery}udzia_siew{/gallery}