WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

W 2018 roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Bez wątpienia jest to jedna z najważniejszych rocznic w historii naszej Ojczyzny.

Do obchodów tego niezwykłego jubileuszu włączyła się również siewierska biblioteka, która z tej okazji przygotowała wiele interesujących przedsięwzięć. Były to propozycje skierowane zarówno do użytkowników dorosłych jak i do dzieci i młodzieży. Celem działań edukacyjnych było poznanie zmian zachodzących w Polsce w ostatnim stuleciu z uwzględnieniem wielkich postaci i wydarzeń historycznych, budzenie poczucia szacunku do przeszłości oraz postaw patriotycznych Polaków, a także popularyzacja czytelnictwa.

Do najciekawszych wydarzeń przygotowanych przez bibliotekę należały między innymi: Gminny Konkurs Historyczny oraz Spotkanie Rodzin  Siewierskich Legionistów, Peowiaków i Hallerczyków, Gminny Konkurs Historyczny „Nasza Polska Niepodległość”, zajęcia edukacyjne i spotkania literacko-plastyczne poświęcone tematyce patriotycznej, wystawy, spotkanie autorskie „Polski żywioł – rzecz o niepodległości”, „Patriotyczne Pasowanie na Czytelnika”, wspólne czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, udział biblioteki w sympozjum diecezjalnym „Szkice pamięci. Wiara i patriotyzm", podczas którego siewierska książnica miała przyjemność zaprezentować wystawę poświęconą Patronowi biblioteki Leonowi Korusiewiczowi. Ciekawym przedsięwzięciem, na które biblioteka zaprosiła w roku stulecia odzyskania niepodległości było również przedstawienie teatralne „Zadanie z patriotyzmu”. Fabuła spektaklu toczyła się wokół pracy domowej z języka polskiego. Zadanie nie było proste, ponieważ należało przedstawić wizerunek patrioty XXI wieku.

Podczas spotkania mówiono o tym, że patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar, pełna gotowość do jej obrony w każdej chwili. Czy jednak w dzisiejszych czasach pojęcie „patriotyzm” jeszcze istnieje? Czy każdy może być patriotą? Może przejawem umiłowania wobec kraju jest choćby wywieszenie flagi państwowej podczas Święta Konstytucji 3-go Maja? Na te i wiele innych pytań mogli odpowiedzieć sobie uczniowie klas IV ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego, którzy mieli okazję uczestniczyć w 2 widowiskach zaprezentowanych w bibliotece przez teatr „Maska” z Krakowa.

Dzięki ciekawej fabule, humorystycznym scenkom oraz zaangażowaniu uczniów w tworzenie spektaklu, młodzi czytelnicy mogli wyrobić sobie własne zdanie na temat patriotyzmu. Krakowscy aktorzy w niezwykle interesujący sposób przedstawili to ważne zagadnienie. Była to wspaniała lekcja dla wszystkich.