WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Od wielu lat Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich , w dniach 8-15 maja organizuje Tydzień Bibliotek- program promocji czytelnictwa i bibliotek.

Ta ogólnopolska akcja ma  na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczne hasło brzmiało #biblioteka – za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory, spotkania, wydarzenia, imprezy, konkursy czyli to wszystko, co obecnie dzieje się w bibliotekach. Z tej okazji w wojkowickiej filii bibliotecznej odbyły się zajęcia plastyczno-literackie „poczytaj ze mną w bibliotece”. Podczas spotkania uczestnicy przedstawiali wizje swojej „biblioteki marzeń”, z  entuzjazmem buszowali po „krainie książek” szukając swoich ulubionych lektur, które później wspólnie czytaliśmy.  Następnie podczas zajęć plastycznych dzieci projektowały okładkę do wybranej przez siebie książki.

Marzena Wacławek

Filia biblioteczna w Wojkowicach Kościelnych