WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

W filii bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych podczas cotygodniowych cyklicznych zajęć  literacko-plastycznych w listopadzie świętowaliśmy „Dzień Króla Juliana”, „Dzień wynalazcy” oraz „Dzień Kredki”.

9 listopada obchodzony był Europejski Dzień Wynalazcy. Dyskutowaliśmy na temat najciekawszych wynalazków, ustalaliśmy, które z nich są najważniejsze. Dzieci oglądały dostępne w bibliotece książki o wynalazcach i wynalazkach. Z okazji tego święta przypomnieliśmy sobie również stare powiedzenia Alberta Einsteina, który mawiał, że „wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy” i „Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi”. W związku z tym w drugiej części zajęć dzieci same próbowały wymyślić i „zaprojektować” jakiś nowy własny wynalazek.

Dzień króla Juliana – lemura z Madagaskaru, przypada 14 listopada. Z tej okazji dzieci poznały ciekawostki z życia lemurów. Przypominaliśmy sobie najciekawsze cytaty z Juliana np. o ty że: „króla Juliana nie wolno tykać w stopę!” W części plastycznej dzieci zaprojektowały, a następnie wykonały wspaniałe i oryginalne królewskie pióropusze dla Juliana.

Z kolei 22 listopada przypada Dzień Kredki. Święto to najbardziej wiąże się z najmłodszymi, bowiem to dzięki kredkom mogą one wyrazić swoje myśli i uczucia. Rysowanie rozwija wyobraźnię i zachęca dzieci do tej świetnej zabawy. Również podczas naszych zajęć dzieci doskonale się bawiły tworząc za pomocą kredek swoje małe arcydzieła.

Marzena Wacławek

Filia Biblioteczna w Wojkowicach Kościelnych